Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Prawo – sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy? – konferencja – Bydgoszcz

07.04.2021 - 12:18 aktualizacja 07.04.2021 - 12:20
Redakcja: administrator

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z Kołem Naukowym “Prawo&Biznes” mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Prawo – sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorcy?”.

Konferencja odbędzie się 18 maja 2021 w formie zdalnej na platformie TEAMS. Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia.

Tematyka konferencji jest w założeniu interdyscyplinarna, gdyż zamiarem Organizatorów jest rozważenie statusu przedsiębiorcy w różnych gałęziach prawa, co wydaje się szczególnie potrzebne w obecnym czasie ze względu na wiele nowych uregulowań prawnych.

Mamy nadzieję na szerokie rozważenie wskazanej problematyki nie tylko na gruncie prawa obowiązującego, lecz także na sformułowanie w pewnym zakresie
postulatów pod adresem ustawodawcy.

Zakładamy, że tematyka konferencji zainteresuje pracowników zajmujących się różnymi dziedzinami prawa (a także problemami na styku prawa i ekonomii) jak również praktyków.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji, w tym do przygotowania referatów. Planujemy wydanie monografii z referatami z konferencji (tymi, które uzyskają pozytywną recenzję redaktorów, jak również niezależnego recenzenta). Wydanie planowane jest na 2022 rok w wydawnictwie z listy ministerialnej.

Udział w konferencji jest odpłatny i wynosi 300 zł (udział czynny z referatem i publikacją) lub 200 zł (udział czynny z referatem bez publikacji). Wszelkie informacje, harmonogram oraz zasady udziału znajdują się w załączonym zaproszeniu jak również na stronie Konferencji pod adresem:
https://prawoiekonomia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut-prawa-ekonomii/konferencja-prawo—sprzymierz

Zapraszamy do zapisów już dziś:
https://forms.gle/Pzs7kwHqPk9ZqVBM9

W imieniu Organizatorów Konferencji,
dr Anita Kubanek – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Zaproszenie na Konferencję

return to top