Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? – spotkanie online – 19.04.2021

15.04.2021 - 09:47 aktualizacja 15.04.2021 - 09:47
Redakcja: administrator

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis zapraszają 19 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 na spotkanie: „Jak zostać tłumaczem przysięgłym?”

Ekspertem będzie tłumacz przysięgły – Pan Marek Kądzielski, który pracuje jako paralegal w kancelarii prawnej JGBS. Działa także jako konsultant biznesowy, tłumacz przysięgły języka angielskiego i wykładowca akademicki. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu ekonomii i zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie studiuje prawo. Ukończył filozofię i lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również chemię. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Posiada rekomendację Europejskiej Izby Arbitrażowej do tłumaczenia dokumentów postępowania koncyliacyjnego według przepisów Komisji Międzynarodowego Prawa Gospodarczego ONZ oraz do tłumaczenia oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej. Jako tłumacz przysięgły jest związany z kancelarią prawną White & Case.

📚Link do kanału, w ramach którego prowadzone będzie spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a455db8f1b2b14e9190415a11c9368d70%40thread.tacv2/1618301974645?context=%7b%22Tid%22%3a%2245420e8d-8552-4a03-9b92-a931ef839d3f%22%2c%22Oid%22%3a%22ffb02a7a-25d6-4343-9c53-588812a71bcc%22%7d

return to top