Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Konferencja naukowa pt. : „Współczesne wyzwania prawa geologicznego i górniczego”

20.10.2022 - 14:20 aktualizacja 20.10.2022 - 14:20
Redakcja: martarekosiewicz

Szanowni Państwo,

 

Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Górniczego oraz Kancelaria Prawnicza “AMADEUS” zapraszają na wspólnie organizowaną I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Współczesne wyzwania prawa geologicznego i górniczego”.

 

Przedmiotem konferencji będzie szeroko pojęta tematyka związana z prawem geologicznym i górniczym, jego miejscem w systemie prawa oraz jego stosowaniem w praktyce, w szczególności w świetle współczesnych wyzwań, takich jak m.in. transformacja energetyczna, kryzys surowcowy, nowe technologie, a także próba jego oceny z perspektywy ostatnio uchwalonej „Polityki Surowcowej Państwa” i nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

 

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (link zostanie podany w II Komunikacie), w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) od godziny 9:00 do godziny 15:00.

 

Do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli środowiska naukowego związanego z prawem, geologią, górnictwem, przedstawicieli organów administracji publicznej – w szczególności organów administracji geologicznej i górniczej, a także przedstawicieli nauki i praktyki oraz wszystkich, których zainteresowaniom badawczym bliska jest proponowana tematyka.

 

Zapraszamy do zgłoszenia się do udziału w Konferencji w charakterze prelegenta oraz nadsyłania konspektów referatów naukowych najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 r. na adres mailowy: skn.pg@uwr.edu.pl

 

Szczegółowy harmonogram Konferencji zostanie udostępniony do dnia 18 listopada 2022 r.

 

Udział w Konferencji jest całkowicie wolny od opłaty konferencyjnej.

 

Z wyrazami szacunku

w imieniu organizatorów

 

Jakub Kołecki

Prezes Zarządu

Studenckiego Koła Naukowego

Prawa Górniczego

return to top