Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Nowe technologie na współczesnym polu walki – konferencja – 30 maja 2023

28.02.2023 - 19:28 aktualizacja 28.02.2023 - 19:28
Redakcja: redaktorkam

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni zaprasza na

Jubileuszową XV Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Nowe technologie na współczesnym polu walki”,

która odbędzie się 30 maja 2023 r. w Bibliotece Głównej AMW (forma hybrydowa).

Celem corocznych konferencji MPH, współorganizowanych przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW oraz Wydział Prawa i Administracji UG jest prezentacja i dyskusja na temat wyników badań naukowych dotyczących współczesnych konfliktów zbrojnych w świetle wymagań międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wymiana poglądów między prawnikami i wojskowymi, praktykami i teoretykami, zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Tegoroczna jubileuszowa edycja zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem rozwoju technologicznego na współczesne i przyszłe oblicze teatru działań zbrojnych oraz ich analizy w świetle wymagań płynących z norm międzynarodowego prawa publicznego. Poruszone zostaną problemy związane ze zjawiskami automatyzacji i robotyzacji współczesnego pola walki, w tym zagadnienie legalności zautomatyzowanych systemów uzbrojenia i nowoczesnych środków bojowych zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa humanitarnego, jak i standardów międzynarodowej ochrony praw człowieka, kontrowersje związane z rozwojem i potencjalnym użyciem uzbrojonych robotów oraz postępującym zjawiskiem komercjalizacji konfliktów zbrojnych oraz kwestia odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań na zautomatyzowanym teatrze działań zbrojnych. Organizatorzy zapraszają również do zgłaszania tematów związanych z innymi wyzwaniami, przed jakimi staje MPHKZ w XXI wieku.

 

Konferencja zostanie przeprowadzona w sposób hybrydowy: uczestnictwo stacjonarne w Bibliotece Głównej AMW w Gdyni oraz zdalne.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na: https://tiny.pl/wpckq

 

Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń mających miejsce w AMW poruszających zagadnienia związane z nowymi technologiami. Organizatorzy przewidują wzbogacenie tradycyjnych prelekcji konferencyjnych o wymiar praktyczny w postaci towarzyszących pokazów, wystaw i symulacji, pozwalających poznać możliwości tytułowych „nowych technologii”. W dniach 31 maja – 2 czerwca odbędzie się I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa pod hasłem „Nowe technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, współorganizowany przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni i Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa w Krakowie. Szczegóły nt. Kongresu znajdą Państwo na stronie internetowej ibd.org.pl.

return to top