Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

Biblioteka Prawnicza

Oddział specjalistyczny BUŚ – Biblioteka Prawnicza

Uniwersytetu Śląskiego.

Bankowa 11b, 40-007 Katowice

tel. (32) 359-12-64
e-mail: biblioteka.wpia@us.edu.pl

Informacje ogólne Informacje ogólne

Oddział specjalistyczny BUŚ – Biblioteka Prawnicza

Informacje ogólne

W roku 1965 powstała Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Fakt ten łączy się z powołaniem do życia Punktu Konsultacyjnego WPiA Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako biblioteka naukowa, jej zadaniem jest przede wszystkim stworzenie warsztatu i zaplecza do pracy badawczej, naukowej i dydaktycznej pracownikom naukowym i studentom Wydziału. W roku 2019 Biblioteka została włączona w strukturę organizacyjną BUŚ jako jej oddział specjalistyczny.

Wypożyczalnia
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 09.00 – 19.00
czwartek 14.00 – 19.00
soboty 09.00 – 16.00

 

Czytelnia
poniedziałek – piątek 09.00 – 19.00
soboty 09.00 – 16.00

W okresach świątecznych i wakacyjnych podane godziny ulegają zmianie.

Zapraszamy również do wejścia na stronę: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Udostępnianie i wypożyczanie Udostępnianie i wypożyczanie

Zasady ogólne

Odzież wierzchnią oraz wszelkie torby, plecaki i siatki należy pozostawić w szatni lub w szafce.
Na terenie Biblioteki należy zachować ciszę. Biblioteka jest monitorowana.

Wypożyczalnia

Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki posiadają wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego.Zapis odbywa się online ze strony Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza “Rejestracja nowych czytelników“. Jest on przeznaczony dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ i UE lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację w odpowiedniej bibliotece. Nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych – w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem. Pracownicy i studenci UŚ i UE posiadający odpowiednio: pracowniczą kartę elektroniczną lub studencką legitymację elektroniczną aktywują ją w Wypożyczalni jako kartę biblioteczną. Studenci do zapisu koniecznie przedłożyć muszą indeks.

Czytelnia

W czytelni udostępniamy zbiory biblioteczne wszystkim zainteresowanym. Księgozbiór czytelni liczy ponad 20 tysięcy woluminów w wolnym dostępie. W czytelni można korzystać także z księgozbioru, który mieści się w magazynie. Zamówienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga złożenia zamówienia elektronicznego lub poprawnie i czytelnie wypełnionego rewersu (dla zbiorów nieopracowanych w katalogu elektronicznym).
Czytelnia dysponuje 100 miejscami do pracy indywidualnej, w tym 45 z pełnym dostępem do Internetu oraz sieci uniwersyteckiej. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest przedłożenie legitymacji studenckiej, pracowniczej karty elektronicznej albo wypełnienie jednorazowej deklaracji dla czytelnika spoza UŚ oraz wpis do księgi odwiedzin.
Własne książki wnoszone do czytelni należy zgłosić bibliotekarzowi i wypisać na nie rewers.
W czytelni obowiązuje zakaz głośnego korzystania z telefonów komórkowych, spożywania posiłków i picia napojów. Przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych zabronione jest instalowanie oprogramowania, zmiana ustawień komputera i wykorzystywanie zasobów w celach innych niż naukowe. Dalsze zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki zawarte są w regulaminach czytelni i wypożyczalni Biblioteki.

Katalogi Katalogi

Informacje o księgozbiorze znajdują się w katalogach tradycyjnych : alfabetycznym i rzeczowym oraz w katalogu elektronicznym UŚ i UE (INTEGRO)

  • Aby zalogować się do katalogu INTEGRO należy wpisać PESEL i hasło.
  • Zalogowanie umożliwia zamówienie książki do wypożyczalni lub czytelni, rezerwację, prolongatę, kontrolę konta, uregulowanie opłat, zamówienie skanów itp.
  • Użytkownicy mogą przeglądać zawartość INTEGRO bez logowania.
  • INTEGRO jest katalogiem bibliotek sytemu biblioteczno-informacyjnego UŚ i UE. Przy wyszukiwanych książkach i czasopismach znajduje się informacja o bibliotece, która je przechowuje oraz opcja  Zamów, która uruchamia procedurę wypożyczenia książki lub czasopisma w bibliotece objętej systemem wypożyczeń elektronicznych
  • Wydawnictw, których nie ma w INTEGRO  należy szukać w katalogach tradycyjnych.
  • Do katalogu alfabetycznego udajemy się wtedy, kiedy znamy nazwisko autora, współautorów, redaktora lub tytuł pracy zbiorowej. Karty katalogowe są w nim uszeregowane w porządku alfabetycznym (alfabet łaciński) wg haseł autorskich (jeżeli książka posiada jednego, dwóch lub trzech autorów) a przy pracach zbiorowych hasłem jest pierwszy wyraz tytułu.
  • Do katalogu rzeczowego  (uzupełniony do 2008 roku)  kierujemy się wtedy, kiedy nie znamy nazwiska autora lub wtedy kiedy szukamy wydawnictw dotyczących jakiegoś zagadnienia. Karty w katalogu rzeczowym są ułożone w działach według schematu klasyfikacji rzeczowej.
  • Zamówienia na wydawnictwa, które znajdziemy tylko w katalogach  kartkowych wypisujemy na  tradycyjnych rewersach.
Zbiory Zbiory

Księgozbiór Biblioteki Prawniczej stanowią książki, wydawnictwa ciągłe i czasopisma z zakresu prawa i nauk pokrewnych w liczbie ponad 120 tysięcy woluminów oraz wydawnictwa i bazy elektroniczne. Zbiory gromadzone są drogą zakupów bieżących, zakupów antykwarycznych i darów. W zbiorach mieszczą się księgozbiory po znanych, zmarłych profesorach prawa m.in.: Prof. R. Longchamps de Berier, Prof. K. Koranyi’m, Prof. S. Rozmarynie, Prof. K. Przybyłowskim, Prof. M. Lachsie, Prof. M.Sośniaku.

Biblioteka prenumeruje na bieżąco ponad 200 tytułów czasopism, z czego 50 tytułów stanowią czasopisma zagraniczne

E-zbiory E-zbiory

Oprócz zbiorów tradycyjnych Biblioteka dysponuje ogromnym zbiorem dokumentów elektronicznych i baz danych.

Na terenie Uczelni można korzystać z wszystkich baz danych udostępnianych przez sieć BUŚ.

Warunkiem korzystania z elektronicznych baz danych, z komputerów zlokalizowanych poza Uniwersytetem jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego. Aby korzystać z baz należy zalogować się do systemu poprzez wpisanie loginu (PESEL) i hasła (używanego w katalogu INTEGRO)

Wykaz i dostęp do baz ze strony BUŚ w zakładce źródła elektroniczne

Pracownicy Biblioteki Prawniczej Pracownicy Biblioteki Prawniczej
dr Marta Kunicka kustosz, kier. Biblioteki 359 20 03 marta.kunicka@us.edu.pl
mgr Danuta Gburska kustosz 359 14 03 danuta.gburska@us.edu.pl
mgr Magdalena Gapińska kustosz 359 20 03 magdalena.gapinska@us.edu.pl
mgr Dominika Bara kustosz 359 12 64 dominika.bara@us.edu.pl
mgr Marzena Gembalczyk st. bibliotekarz 359 20 04 marzena.gembalczyk@us.edu.pl
mgr Iwona Olszewska kustosz 359 20 04 iwona.olszewska@us.edu.pl
mgr Alina Grzegorczyk st. bibliotekarz 359 12 64 alina.grzegorczyk@us.edu.pl
mgr Grażyna Stachura st. bibliotekarz 359 18 50 grazyna.stachura@us.edu.pl
mgr Tomasz Ozygała st. magazynier 359 18 50 tomasz.ozygala@us.edu.pl

 

Aktualizacja Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ Aktualizacja Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego są zobowiązani do przesyłania informacji o swoich publikacjach, w terminie do 1 miesiąca od daty ukazania się publikacji.

Zgłoszenia informacji o publikacji należy dokonać, w formie papierowej w Bibliotece lub elektronicznej  na adres dominika.bara@us.edu.pl lub marta.kunicka@us.edu.pl lub wysyłając e-zgłoszenie

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt  osobisty lub e-mailowy z pracownikami Biblioteki Prawniczej. Dane o publikacjach umieszczane są w bazie Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego a stamtąd trafiają  w postaci odpowiednio przygotowanych plików do Modułu Sprawozdawczego PBN oraz do Portalu Pracownika. W tej bazie można też na bieżąco sprawdzać stan swojego dorobku.

return to top