Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

ODWOŁANE. Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje w dniach 12 – 13 marca 2020 r. kolejną samorządową konferencję naukową: PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

13.12.2019 - 10:11, aktualizacja 12.03.2020 - 13:36
Redakcja: administrator

Tematyka wystąpień i obrady mają być poświęcone nie analizie dotychczasowych rozwiązań, a propozycjom de lege ferenda, gwarantującym stały rozwój samorządu terytorialnego.

Pierwsza sesja konferencji sprowadzać się będzie do wystąpień przygotowanych tematycznie w oparciu o propozycję organizatorów.

  1. Prof. Irena Lipowicz – Nowa rola samorządu terytorialnego w państwie współczesnym.
  2. Prof. Elżbieta Feret – Warunki finansowe gwarantujące rozwój samorządu.
  3. Prof. Bogdan Dolnicki – Czynniki służące podniesieniu sprawności działania samorządu terytorialnego.
  4. Prof. Mirosław Stec – Zmiany w zakresie struktur administracji publicznej (w obliczu groźby recentralizacji).
  5. Prof. Andrzej K. Piasecki – Samorząd terytorialny a wspólnoty lokalne.

Kolejne sesje poświęcone będą prezentacjom referatów nadesłanych przez uczestników.

Obok wystąpień merytorycznych przewidujemy jak zawsze dyskusję z udziałem samorządowców praktyków.

Referaty przesłane oraz wygłoszone podczas konferencji będą opublikowane w Wydawnictwie Wolters Kluwer.

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty konferencyjnej oraz terminów zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej:  http://konferencja-samorzad.us.edu.pl/

Kontakt: konferencja-samorzad@us.edu.pl

return to top