Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Samobójstwa dzieci – konferencja studencko-doktorancka

25.03.2021 - 13:55, aktualizacja 25.03.2021 - 13:55
Redakcja: administrator

Szanowni Państwo,

mamy niekłamaną przyjemność zaprosić Studentów, Doktorantów oraz Ich Opiekunów Naukowych na Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką, organizowaną przez naukowczynie WPiA UŚ – dr hab. Olgę Sitarz oraz dr Dominikę Bek, Koło Naukowe Kryminologii WPiA UŚ oraz Sekcję Karną Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UŚ. Konferencję swym patronatem objęła Redakcja „Forum Polityki Kryminalnej”.

Planujemy zdalną konferencję w dniu 20 maja 2021 r., w godz. 10.15-13.15. Konferencja składać się będzie z 5-6 referatów (dwudziestominutowych), przygotowanych przez studentów/doktorantów prawa, psychologii, socjologii. Na zgłoszenia propozycji referatu oraz krótkie (1/2 strony) abstrakty czekamy do końca lutego 2021 r., przy czym w przypadku większej liczby zgłoszeń Komitet Naukowy wybierze najlepsze z nich. Najlepsze referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w półroczniku „Forum Polityki Kryminalnej” (po przetłumaczeniu – na koszt organizatorów – na język angielski).

Udział w konferencji (zarówno czynny, jak i bierny) jest nieodpłatny. Ponadto dla uczestników – w razie zgłoszenia – istnieje możliwość potwierdzenia (w wersji elektronicznej) udziału w konferencji, dla referentów – w wersji elektronicznej i papierowej.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień w jednym z następujących obszarów zagadnień:
• Regulacje prawnokarne związane ze zjawiskiem samobójstw w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem karnoprawnej oceny zdarzenia, w którym dziecko popełnia samobójstwo
• Kryminologiczny obraz samobójstw dzieci w Polsce i na świecie
• Psychologiczny wymiar samobójstw dziecięcych
• Obraz dziecięcych samobójstw w mediach (relacje medialne) i popkulturze; samobójstwa dzieci w sieci internetowej (internet jako czynnik wyzwalający i przeciwdziałający)

Równocześnie informujemy, że w trakcie konferencji głos zabierze gość specjalny – przedstawiciel organizacji zajmującej się (m.in.) problemem samobójstw wśród dzieci, który naświetli zagadnienie wsparcia dla dzieci w potrzebie i prewencji suicydalnej.

Wszelkie pytania, a także zgłoszenia czynnego udziału i abstrakty proszę kierować na adres: forumpk@us.edu.pl.

return to top