Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

ODWOŁANE. W dniu 19 marca 2020 r. (czwartek ) na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się Dzień z Prawem Ochrony Środowiska, którego hasłem przewodnim będzie: Aby nie było za późno.

04.03.2020 - 10:45, aktualizacja 12.03.2020 - 13:35
Redakcja: Admin
  Ochrona środowiska stanowi przedmiot zainteresowania nie tylko ludzi nauki, ale całych społeczeństw. Problematyka ta zyskała na znaczeniu zwłaszcza w ostatnich latach. Ocieplenie klimatu, degradacja przyrody, czy wreszcie ogromna ilość powstających odpadów spowodowały, iż dbałość o stan środowiska stał się nie tylko kwestią komfortu życia, ale nawet przetrwania całej cywilizacji.         Wskazane wyżej okoliczności uzasadniają potrzebę włączenia do dyskusji nad zagrożeniami naszej planety jak największej liczby Kudzi. Dotyczy to zwłaszcza młodych ludzi, którzy już w niedalekiej przyszłości będą musieli wziąć odpowiedzialność i za gospodarkę, i za politykę. Dlatego też pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uznali za konieczne promowanie tej problematyki oraz przedstawianie rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Stąd koncepcja „Dnia z Prawem Ochrony Środowiska”. W trakcie tego spotkania poruszane będą zagadnienia związane z ochroną przyrody, zmianami klimatycznymi, ochrony przed odpadami, czy też działalnością górniczą.         Adresatami przedsięwzięcia są licealiści szkół z województwa śląskiego będących partnerami WPIA. Ramowy harmonogram wydarzenia: 10:00 - Przywitanie przybył gości 10:05- 10:45 – Wykład Pana dr hab. Grzegorza Dobrowolskiego prof. UŚ pt."Jak to jest z tymi odpadami” , aula nr 5 10:45 - 11:15- Wykład Pana mgr Filipa Nawrockiego pt." Postępowanie w sprawie tzw. szkód górniczych", aula nr 5 11:15-11:45- Wykład Pani mgr Magdaleny Stryji pt " Nowe technologie i ruchy społeczne w służbie ochronie klimatu",  aula nr 5 12:00-12:45 praca w  zespołach ( warsztaty tematyczne prowadzone przez pracowników i doktorantów Zespołu Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska, które będą prowadzone w dwóch obszarach: Segregacja śmieci - jak robić to dobrze, oraz Co z tym smogiem - co każdy może zrobić w tej sprawie sam?) 12:50 - projekcja filmu, aula nr 5 13:15- wystąpienie Pełnomocnika Dziekana WPiA ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi Pani dr hab. Agnieszki Ziółkowskiej prof. UŚ., Pełnomocnika ds. Kół Naukowych ( Pana dr Grzegorz Nancki) oraz przedstawicieli Samorządu Studentów WPiA 13:30 Zakończenie Dodatkowych informacji o Wydarzeniu udziela Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. współpracy z liceami ogólnokształcącymi Pani dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ.- agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl
return to top