Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Komunikat Dziekana w sprawie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

30.03.2022 - 12:31, aktualizacja 01.04.2022 - 11:26
Redakcja: martarekosiewicz

Szanowni Państwo,

 Na prośbę Samorządu Studentów,  Kolegium Dziekańskie podjęło decyzję o przesunięciu terminu powrotu do zajęć kontaktowych:

do dnia 13 kwietnia 2022 r. zajęcia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych będą odbywały się na dotychczasowych zasadach,

 

od dnia 20 kwietnia 2022 r. zajęcia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych będą odbywały się w formie kontaktowej –  na wydziale. 

Przewidziano nieliczne wyjątki od zasady zajęć kontaktowych:

1)       wybrane zajęcia fakultatywne dla studentów V roku prawa stacjonarnego i niestacjonarnego (przedmioty interdyscyplinarne i wykłady monograficzne)  będą się odbywały w          dotychczasowej formie (zdalnie).

2)      zajęcia dla studentów kierunków: AS, IBLA oraz dla studentów ERASMUSA będą się odbywały w formie kontaktowej z jednoczesną transmisją głosu i obrazu na platformie MS Teams        (forma hybrydowa).

3)       zasady odbywania seminariów określa promotor w porozumieniu ze studentami.

 Zaktualizowane plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z numerami sal oraz auli zostaną opublikowane 13 kwietnia 2022 r. na stronie: https://us.edu.pl/wydzial/wpia/harmonogram-zajec/ .

 Szczegółowe zasady odbywania zajęć dydaktycznych od dnia 20 kwietnia 2022 r. określi zarządzenie Dziekana.

 

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

return to top