Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Regulaminy

Statut Uniwersytetu Śląskiego

Regulaminy obowiązujące w Uniwersytecie Śląskim: http://bip.us.edu.pl/regulaminy

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

Uchwała RN INPr_regulamin przyznawania nagrody im. Profesora W

Regulamin konkursu na finansowanie projektów badawczych służących rozwoj…

Regulamin konkursu w programie Małe Granty

Regulamin konkursu w programie Mobilność Kadry

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia WPiA obowiązujący od 30 maja 2017 r.

Regulamin obrad komisji RW_10.2016

Regulamin wewnętrzny Wydziału Prawa i Administracji UŚ 2016

Uchwała 252_regulamin staży naukowych

Regulamin przyznawania rocznego dofinansowania w celu ukończenia rozprawy habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

Regulamin Rozdziału Środków na Potencjał Badawczy

Uchwała w spr.zatwierdzenia regulam.uruchamiania przedm

Załączniki do regulaminu przyznawania dotacji z młodych naukowców

Regulamin przyznawania nagrody imienia Pani Profesor Oktawii Górniok

return to top