Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

Samorząd Studencki tworzy ogół studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Organem samorządu jest Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego wybierana na dwuletnią kadencje.

Reprezentacja Samorządu ma za zadanie ochronę praw, godności oraz interesów Nas – studentów. WRSS reprezentuje studentów wobec władz Uczelni oraz poza nimi, stoi na straży studenckiej działalności naukowej, kulturalnej oraz sportowej.

Rada Samorządu Studenckiego Naszego Wydziału liczy 14 członków. Bieżącą działalnością studencką Wydziału kieruje trzyosobowy Zarząd.

Reprezentujemy Studentów

Na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym reprezentanci studentów uczestniczą w pracach kolegialnych organów Uczelni. Uczestniczymy w pracach uczelnianych i międzyuczelnianymi organizacjami studenckich.

Organizujemy wydarzenia i imprezy

Bierzemy udział w organizacji wydarzeń naukowych i kulturalnych oraz koordynujemy działalność organizacji studenckich. Tradycją Wydziałowej Rady Samorządu stało się już organizowanie konkursu „Śląskie Gry Prawnicze”, Balu Studenta WPiA, spotkań naukowych oraz imprez Otrzęsinowych i Półmetkowych.

Służymy pomocą

Rolą Rady Samorządu jest również pomoc Studentom, szczególnie tym dopiero rozpoczynającym swoje naukowe zmagania.

Skład Zarządu Rady Samorządu Studenckiego WPiA

Przewodnicząca
Magdalena Pilarz
mail: magdalena.pilarz.us@gmail.com
tel.: 608 502 858

Zastępca Przewodniczącego
Dominik Mizerski
mail: dominik.mizerskiii@gmail.com
tel.: 692 291 743

Koordynator ds. organizacji studenckich
Jędrzej Błaszczak
mail: jedrzej.blaszczak@gmail.com
tel.: 530 740 330

return to top