Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki tworzy ogół studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Organem samorządu jest Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego wybierana na dwuletnią kadencję.

Reprezentacja Samorządu ma za zadanie ochronę praw, godności oraz interesów Nas – studentów. WRSS reprezentuje studentów wobec władz Uczelni oraz poza nimi, stoi na straży studenckiej działalności naukowej, kulturalnej oraz sportowej.

Rada Samorządu Studenckiego Naszego Wydziału liczy 14 członków. Bieżącą działalnością studencką Wydziału kieruje Zarząd.

Reprezentujemy Studentów

Na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce reprezentanci studentów uczestniczą w pracach kolegialnych organów Uczelni.

Organizujemy wydarzenia i imprezy

Bierzemy udział w organizacji wydarzeń naukowych i kulturalnych oraz koordynujemy działalność organizacji studenckich. Tradycją Wydziałowej Rady Samorządu stało się już organizowanie konkursu „Śląskie Gry Prawnicze”, Balu Studenta WPiA, spotkań naukowych oraz imprez Otrzęsinowych i Półmetkowych.

Służymy pomocą

Rolą Rady Samorządu jest również pomoc Studentom, szczególnie tym dopiero rozpoczynającym swoje naukowe zmagania.

Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego WPiA

Tomasz Janocha
tomasz.janocha.us@gmail.com
MS Teams ID: tjanocha

Wicerzewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego WPiA

Wiktoria Kukla
wiktoria.kukla@gmail.com
MS Teams ID: wiktoria.kukla

Koordynator Organizacji Studenckich

Szymon Starzyk
szymek08052000@gmail.com
MS Teams ID: szymon.starzyk

return to top