Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Formularze i druki: studia jednolite magisterskie oraz I i II stopnia

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studenckich

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studentów należy kierować na adres e-mail pracowników właściwego dziekanatu.
Wnioski/podania wysyłane bezpośrednio na skrzynki mailowe dziekanów/dyrektorów/pełnomocników dziekana, z pominięciem dziekanatu, pozostaną bez odpowiedzi.

*Warunkiem rozpoznania sprawy jest możliwość zapoznania się z teczką studenta, a to może przygotować tylko dziekanat.

dr hab. Dorota Łobos – Kotowska prof. UŚ
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Egzamin komisyjny

IOS

Karta obiegowa

Podanie ogólne

Powtarzanie semestru

Powtarzanie modułu

PTE- przywrócenie terminu egzaminu

Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej

Reaktywacja na studia

Rezygnacja ze studiów – studia stacjonarne/studia niestacjonarne

RODO absolwenci

RODO studenci

RTP- rejestracja tematu pracy

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem oraz innych dokumentów

Urlop dziekański

Urlop zdrowotny

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 (dotyczy st. II stopnia)

Zgoda na uznanie ocen zdobytych na innej uczelni

Zmiana danych osobowych

Zmiana grupy ćwiczeniowej

Zrzeczenie się prawa do odwołania

return to top