Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Formularze i druki: studia jednolite magisterskie oraz I i II stopnia

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studenckich

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studentów należy kierować na adres e-mail pracowników właściwego dziekanatu.
Wnioski/podania wysyłane bezpośrednio na skrzynki mailowe dziekanów/dyrektorów/pełnomocników dziekana, z pominięciem dziekanatu, pozostaną bez odpowiedzi.

*Warunkiem rozpoznania sprawy jest możliwość zapoznania się z teczką studenta, a to może przygotować tylko dziekanat.

dr hab. Dorota Łobos – Kotowska prof. UŚ
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

return to top