Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Ogłoszenia WPiA

Przeniesienia do grup:

Szanowni Państwo,
z uwagi na pogarszającą się sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym, komunikatem JM Rektora w sprawie kształcenia zdalnego oraz w celu usprawnienia procedur informuję, że przejście studenta do innej grupy ćwiczeniowej jest możliwe tylko wówczas, gdy ta zamiana nie spowoduje zwiększenia lub zmniejszenia przyjętych limitów w grupach. W tym celu student składa stosowny wniosek drogą mailową do dziekanatu. Po uzyskaniu potwierdzenia przez pracownika dziekanatu dostępności miejsc, następuje przeniesienie studenta do odpowiedniej grupy.

return to top