Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Ogłoszenia WPiA

Przeniesienia do grup:

Szanowni Państwo,
z uwagi na pogarszającą się sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym, komunikatem JM Rektora w sprawie kształcenia zdalnego oraz w celu usprawnienia procedur informuję, że przejście studenta do innej grupy ćwiczeniowej jest możliwe tylko wówczas, gdy ta zamiana nie spowoduje zwiększenia lub zmniejszenia przyjętych limitów w grupach. W tym celu student składa stosowny wniosek drogą mailową do dziekanatu. Po uzyskaniu potwierdzenia przez pracownika dziekanatu dostępności miejsc, następuje przeniesienie studenta do odpowiedniej grupy.

KOMUNIKAT

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 października 2020 r.w sprawie ustalenia 2 listopada 2020 r. dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego ustalam 2 listopada 2020 r. dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Z up. Rektora

Dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ

Prorektor ds. kształcenia i studentów

return to top