Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji

Praktyki - Prawo i Administracja

UWAGA!

Z dniem 26. marca 2021 r. wchodzi w życie NOWY Regulamin odbywania praktyk studenckich
Pismo okólne_dla kierunku Prawo

Pismo okólne dla kierunku Administracja

Ważne: praktyki rozpoczęte i niezakończone przed tym dniem
realizowane są na dotychczasowych zasadach.

Nowe adresy email, na które należy przesyłać dokumentację dotyczącą chęci odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych w formacie „PDF”:

Dla kierunku Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Dla kierunku Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

 

 1. Dyżury dotyczące praktyk studenckich odbywają się w następujących dniach:
 • PRAWO – dr Dominika Bek

– studia stacjonarne: dyżur czwartek w godz. 13:00 – 13:45 pokój 1.29

– studia niestacjonarne: dyżur środa w godz. 16:00 – 17:00 pokój 1.29

 • ADMINISTRACJA – dr Grzegorz Nancka

– dyżur wtorek w godz. 16.00 – 16.45 pokój 1.23

 

W związku z obowiązującym obecnie w UŚ statusem zabezpieczeń COVID-19 zaleca się kontakt elektroniczny:

Dla kierunku Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Dla kierunku Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl
 

 1. Wymiar praktyk

Minimalny czas praktyki wynosi dla studentów:

Prawo Stacjonarne i Niestacjonarne 75 godzin

Administracja I stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 75 godzin

Administracja II stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 60 godzin

Student może odbyć jedną lub więcej praktyk w dowolnym wybranym przez siebie czasie studiów.

W celu sprawnego zaliczenia praktyki zawodowej zaleca się przedłożenie raportu z odbytej praktyki niezwłocznie po jej realizacji.

 

 1. WAŻNA INFORMACJA!

Studenci mogą wnioskować o wydanie lub składać komplet dokumentów:

– inicjujących praktyki (skierowanie, porozumienie),

– potwierdzających odbycie praktyki (raport z odbytej praktyki),

– u Opiekunów w godzinach dyżurów,

– w Dziekanacie – Biurze ds. finansowych stypendialnych i socjalnych – pokój 1.25 (I piętro) w godzinach urzędowania, lub

elektronicznie (obecnie zalecane) w formacie „PDF” na adres:

Kierunek Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Kierunek Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

Składanie uzupełnionych indeksów nie jest obowiązkowe.

Dokumentacja inicjująca lub potwierdzająca odbycie praktyki, złożona u Opiekuna praktyk lub w pokoju 1.25 będzie do odbioru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia.
Dokument podpisany przez Opiekuna, zatwierdzający praktyki należy następnie złożyć w Dziekanacie.

Zaliczenie praktyki na podstawie kompletu dokumentów potwierdzających jej odbycie złożonych w Dziekanacie zostanie odnotowane w systemie USOS (komentarz do statusu zaliczenia). W przypadku braków w dokumentacji Studenci zostaną wezwani do ich uzupełnienia.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW

 1. Wybierz instytucję, w której chcesz odbyć praktykę (sąd, prokuratura, kancelaria, urząd lub instytucja publiczna, przedsiębiorstwo etc.)

Nie masz pomysłu ? patrz pkt. 10

 1. Ustal terminu odbycia praktyki w wybranej instytucji
 2. Pobierz niezbędne dokumenty – (patrz pkt. 9)
 • porozumienie o organizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
 • skierowanie na praktykę
 • oświadczenie – dla pracodawcy

a następnie:

WYDRUKUJ, UZUPEŁNIJ i PRZEŚLIJ w formacie „PDF” (dotyczy: porozumienia i skierowania) na adres:

Kierunek Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Kierunek Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

w celu uzyskania podpisu Opiekuna.

 1. Skan dokumentów w formacie „PDF” podpisany przez opiekuna studenckich praktyk zawodowych zostanie odesłany drogą elektroniczną lub będzie do odbioru w Biurze ds. Finansów pok. 1.25.

Pamiętaj, by zaznaczyć w mailu preferowaną formę odbioru dokumentów.

 1. Z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami staw się w wybranej przez Ciebie instytucji w celu odbycia praktyki.
 2. Po zakończeniu praktyki przygotuj z raport z jej przebiegu (patrz pkt. 9).

Pamiętaj, że raport powinien zostać podpisany także przez osobę odpowiedzialną za Twoją praktykę w instytucji, w której była odbywana. Zaleca się przedłożenie raportu z odbytej praktyki niezwłocznie po jej realizacji.

Pamiętaj także, by na raporcie z odbytej praktyki w prawym górnym rogu wpisać numer albumu.

Komplet dokumentów (uzupełniony raport z odbytej praktyki wraz z porozumieniem) prześlij następnie w formacie „PDF” na adres:

Kierunek Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Kierunek Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

lub zgłoś się na dyżur do Opiekuna lub do Biura w celu uzyskania zaliczenia praktyki.

Jeśli chcesz także uzyskać wpis w indeksie (nieobowiązkowe) – uzupełnij go na stronie 82 i złóż u Opiekuna, w Biurze lub dziekanacie.

 

 1. Uczysz się i jednocześnie pracujesz?

Zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu Praktyk Zawodowych Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach akademicki opiekun praktyk zawodowych może wyrazić zgodę na zrealizowanie praktyki w ramach pracy zawodowej, udziału w obozie naukowo-badawczym lub na innej podstawie, o ile jest ona zgodna z profilem kształcenia na kierunku studiów oraz pozwoli osiągnąć przez studentkę/studenta określone programem studiów efekty uczenia się.

W tym celu należy przedłożyć opiekunowi praktyk podpisane uprzednio przez Twojego pracodawcę porozumienie o organizacji praktyki oraz uzupełniony raport z jej odbycia (w prawym górnym rogu raportu proszę wpisać numer albumu).

Studenci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązani są natomiast do przedłożenia opiekunowi praktyk: uzupełnionego przez siebie porozumienia, oświadczenia o realizacji w ramach prowadzonej działalności efektów uczenia się przewidzianych dla kierunku, na którym studiują, wydruku z CEIDG oraz raportu z odbycia praktyki (w prawym górnym rogu proszę wpisać numer albumu). Pamiętaj, by w prawym górnym rogu raportu wpisać numer albumu.

Pamiętaj, by w prawym górnym rogu raportu wpisać numer albumu.

Wskazane dokumenty w formacie „PDF” należy przesłać na adres:

Dla kierunku Prawo: prawopraktyki.wpia@us.edu.pl

Dla kierunku Administracja: administracjapraktyki.wpia@us.edu.pl

WAŻNE! W tytule wiadomości proszę dopisać „zaliczenie pracy zawodowej”.

 

 1. Dla upewnienia się, że wszystko właściwie zrozumiałaś/łeś – zapoznaj się z Regulaminem Praktyk Zawodowych Studentów WPiA UŚ (poniżej).

Regulamin-Praktyk-Studenckich_WPiA_22.02.2021

Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 22-06-2020 Rektora UŚ określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.

Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 27-06-2022 zmieniając zarządzenie w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.

 

 1. Dokumenty do pobrania:

porozumienie o organizacji praktyki zawodowej – prawo

skierowanie na praktykę – prawo

 

porozumienie o organizacji praktyki zawodowej – administracja I stopnia

skierowanie na praktykę – administracja I stopnia

 

porozumienie o organizacji praktyki zawodowej – administracja II stopnia

skierowanie na praktykę – administracja II stopnia

 

Raport z przebiegu praktyki zawodowej

Formularz oceny praktyki zawodowej

Oświadczenie dla pracodawcy

 

 1. Oferta Praktyk oraz Pracy

http://bk.us.edu.pl/pracodawca/baza-ofert-i-cv-dla-pracodawcow

Link:https://www.facebook.com/Praktyki-Prawo-Administracja-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-i-Praca-WPiA-U%C5%9A-110836640449352

https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/praktyki-i-praca

 

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek: 11.00-15.00

Wtorek: 12.00-17.00

Środa: Nieczynne

Czwartek: 11.00-15.00

Piątek: 11.00-14.00

Sobota 7.30-13.00 soboty zjazdowe

return to top