Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji
Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy  w tym obszarze. Mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu polityki społecznej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa.

W założeniu programowym studia mają charakter interdyscyplinarny, kładąc jednak nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa podatkowego oraz finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo, w celu przygotowania pracowników do profesjonalnego wykonywania obowiązków,  studia uwzględniają także zagadnienia etycznego postępowania urzędnika oraz przygotowują do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i autorytety w dziedzinie prawa, polityki społecznej i psychologii – pracowników Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i jednocześnie praktyków – radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Obejmują m.in. wykłady interaktywne oraz praktyczne warsztaty, połączone z rozwiązywaniem kazusów.

czas trwania

2 semestry (łącznie 200 godzin wykładowych)

zasady naboru

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia).

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (dokumenty do pobrania na stronie internetowej: www.kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu),
 • 2 zdjęcia,
 • kserokopia dowodu osobistego.

data rozpoczęcia

13 Kwietnia 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,

Katowice, ul. Bankowa 11B, pok. 2.42

Kierownik Studiów: dr Urszula Torbus, urszula.torbus@us.edu.pl

Sekretariat: mgr Agata Galbierz, tel. 32/359 17 07, e-mail: agata.galbierz@us.edu.pl

Termin składania dokumentów

Do 22 marca 2019 r. lub wyczerpania limitu miejsc.

opłata

1600 zł do 09.04.2019 r.
1600 zł do 1.10.2019 r.

Płatność ratalna (semestr letni):
I rata – do 09.04.2019 r. – 560 zł
II rata – do 15.05.2019 r. – 560 zł
III rata – do 15.06.2019 r. – 560 zł

Płatność ratalna (semestr zimowy):
I rata – do 01.10.2019 r. – 560 zł
II rata – do 15.11.2019 r. – 560 zł
III rata – do 15.12.2019 r. – 560 zł

limit przyjęć

60 osób

dodatkowe informacje

Ukończenie Studiów wymaga napisania pracy dyplomowej.
Absolwenci Studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

podyplomowe_PrUb_info

Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach – artykuł Gazeta UŚ

Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk

Informacje na temat studiów: mgr Agata Galbierz

Wydział Prawa i Administracji

40-007 Katowice, ul. Bankowa 11B

telefon: (032) 359 17 07, (032) 359 17 56

e-mail: agata.galbierz@us.edu.pl

 

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek: 11.00-14.00

wtorek: 11.00-14.00

środa: 11.00-14.00

czwartek: 11.00-14.00

 

Charakterystyka studiów:

Studia otwarte, skierowane do licencjatów i magistrów studiów dziennikarskich, ale także wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem śledztw, pracą dziennikarzy śledczych, nieprawidłowościami w gospodarce nauczycieli, pragnących podwyższać swoje kwalifikacje. Studia dwusemestralne, swoim zakresem obejmują problematykę z różnych dziedzin prawa, w tym zwłaszcza kryminalistyki a także psychologii.

Na program studiów składają się przedmioty prawnicze, w tym zwłaszcza z zakresu kryminalistyki, a także psychologii, które powinny dostarczyć słuchaczom podstawową wiedzę z różnych obszarów, przydatną podczas prowadzenia dziennikarskiego dochodzenia. Program obejmuje wykłady oraz zajęcia warsztatowe.

Ogólnym celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami prawnym związanymi z pracą dziennikarza śledczego. Po ich ukończeniu absolwent powinien wiedzieć jakie obszary jego działalności są objęte regulacjami prawnymi, znać te regulacje i rozumieć przepisy w nich się znajdujące. Będzie on także posiadać umiejętność dostrzeżenia nieprawidłowości w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, przeprowadzić dochodzenie i wskazać, jakie przepisy zostały naruszone. Podczas toku studiów słuchacze zaznajomią się także z wybranymi zagadnieniami kryminalistyki i psychologii.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów zewnętrznych.

Czas trwania:

2 semestry

Zasady naboru:

Rekrutacja na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagania wstępne:

Ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie

Wymagane dokumenty:

 • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia
 • podanie o przyjęcie na studia
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • zdjęcie

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji

Katowice ul. Bankowa 11B, pok. 2.2

Termin składania dokumentów:

Od 15 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Limit przyjęć:

Minimum 30 osób

Odpłatność za studia:

– Opłata za semestr wnoszona jednorazowo: 2000 zł

– Opłata za semestr wnoszona w 3 częściach: 2100 zł

Opłaty za studia słuchacze wnoszą na indywidualne numery rachunków bankowych, generowane z ich numerów PESEL.

Zasady i terminy wnoszenia opłat

Harmonogram – Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego

Lista z wykładowcami – Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego

Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego – folder

Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Kontakt:

SEKRETARIAT:

mgr Małgorzata Szaniewska

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b, p. 1.26 I piętro
tel.: 032 359 1164
e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl
strona internetowa: www.wpia.us.edu.pl
Kierownik: dr hab. Ewa Przeszło

Godziny otwarcia sekretariatu:

 • Poniedziałek: nieczynne
 • Wtorek: 10.00- 17.00 ( w miesiącach grudzień, styczeń, czerwiec, lipiec 10.00-15.00)
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 10.00-15.00
 • Piątek: 10.00 – 13.00
 • Sobota: (dotyczy soboty zjazdowej) 07.30 – 13.00
 • Niedziela: nieczynne

Czas trwania:
2 semestry

Charakterystyka studiów:

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego jako metod realizacji zadań publicznych. W 2014 r. zostały przyjęte nowe dyrektywy Unii Europejskiej, które istotnie wpłyneły na nowy kształt prawnej regulacji wydatkowania środków publicznych na realizację zamówienia publicznego. Dyrektywy te niewątpliwie powodują wiele problemów interpretacyjnych dotyczących istoty instytucji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, a tym samym wymagają odpowiedniej wykładni, pomocnej w szczególności uczestnikom procedur wyłaniania wykonawców zamówień.

Rozwiązania te wiążą się także ściśle z zawieraniem coraz większej liczby umów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Istnieje bowiem konieczność poszukiwania alternatywnych metod realizacji zadań publicznych oraz potrzeba ich współfinansowania przez sektor prywatny.

W związku z powyższym, a także wobec spodziewanych i niezbędnych, kolejnych zmian w ustawodawstwie krajowym ( w Sejmie złożony został projekt nowej ustawy), oferta studiów skierowana jest nie tylko do przedstawicieli i pracowników sektora publicznego (głównie z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego), ale również do przedsiębiorców (a więc wykonawców zamówień i partnerów prywatnych), którzy spotykają się z licznymi problemami praktycznymi – natury informacyjnej i interpretacyjnej – w obszarze omawianych instytucji.

Program studiów, dopasowany do potrzeb praktyki, jak i proponowani wykładowcy – gwarantują wysoki poziom oferty i jej wykonawstwa w ramach przedmiotowych studiów podyplomowych.

 

Warunkiem ukończenia jest przygotowanie pracy pisemnej. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Kryteria kwalifikacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich Uczelni (kierunków).

 

UWAGA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA STUDIÓW ( szczegóły w załączniku )

Studia znajdują się w bazie usług rozwojowych PARP  (od roku akad. 2019/20  o dofinansowanie studiów podyplomowych nie mogą ubiegać się  mieszkańcy  woj Sląskiego)  !

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=203588

Kolejne kroki  do uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie UŚ:

http://www.us.edu.pl/studia-podyplomowe-z-dofinansowaniem-do-80

 

Termin składania dokumentów na rok akademicki 2019/2020:

3 czerwca 2019 r. – 7 czerwca 2019 r.

8 lipca 2019 r. – 11 lipca 2019 r.

12 września 2019 r. – do wyczerpania limitu miejsc

NABÓR TRWA  ZAPRASZAMY !!!

 Pierwsze zajęcia w roku akad. 2019/20 :   18 października 2019 r. godz. 15:15 aula 3

Na zajęciach poruszane będą zagadnienia dotyczące nowelizacji ustawy

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • odpis dyplomu
 • zdjęcie
 • informację o sposobie wnoszenia opłat
 • Klauzula informacyjna RODO

Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta, które zostanie podane  w drugiej połowie września
Dokumenty można pobrać ze strony: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty

Data rozpoczęcia: październik 2019 r. :
Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.15 w budynku WPiA

Przyjęcia będą następowały według kolejności zgłoszeń – aż do wyczerpania limitu miejsc
Odpłatność za studia ( decyduje data  wpływu środków na konto UŚ ) :

opłata jednorazowa – do 01.10.2019 r. – 3200 zł (opłata za 2 semestry)

opłata jednorazowa – do 01.10.2019 r. – 1600 zł (opłata za 1 semestr)
do 01.03.2020 r.  – 1600zł  (opłata za 2 semestr)
Opłaty wnoszone w ratach:
I semestr
I rata –  do 01.10.2019 r. – 555,70 zł
II rata – do 15.11.2019 r. – 555,70  zł
III rata – do 15.12.2019 r. – 572,60 zł
II semestr
I rata – do 01.03.2020 r. – 555,70  zł
II rata – do 15.04.2020 r. – 555,70  zł
III rata – do 15.05.2020 r. – 572,60 zł
Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji od 1993 r., a ich celem jest kształcenie osób zajmujących się szeroko pojętą obsługą rynku nieruchomości. Studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, lub zarządcy nieruchomości, a także do osób, które ze względu na pracę w organach administracji publicznej lub prowadzenie działalności gospodarczej są odbiorcami usług świadczonych przez wspomnianych profesjonalistów. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki temu, że oferują studentom szeroki zakres kształcenia (obejmujący m.in. 3 wskazane powyżej zawody), a wieloletnia współpraca ze stowarzyszeniami rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i innymi placówkami naukowymi w Polsce zapewnia kadrę przygotowaną do prowadzenie zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

Od października 2014 roku studia prowadzone są w nowej, dwusemestralnej formule i w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych realizują aktualne minima programowe ustalane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obejmujące zagadnienia takie, jak: elementy prawa cywilnego, administracyjnego, rolnego czy finansowego, które mają ważkie znaczenie dla gospodarki nieruchomościami, ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, wartość jako kategoria ekonomiczna, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji, metody i techniki wyceny, podstawy budownictwa, proces inwestycyjny w budownictwie.

Osoby pragnące uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego powinny posiadać wykształcenie wyższe (zawodowe lub magisterskie – o dowolnej specjalności) oraz ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyć co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, oraz przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyć egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (art. 177 ust. 1 u.g.n.).

Pomimo deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości (wprowadzona z dniem 1.I.2014 r.), w programie studiów zachowano treści programowe dotyczące pośrednictwa w obrocie nie ruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, w tym zagadnienia takie jak marketing nieruchomości i negocjacje, plan zarządzania, specyfika umów o pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami, czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami, procedury w zarządzaniu nieruchomościami. Program Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami realizuje program Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz program Krajowej Rady Nieruchomości RP i Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami. Umożliwia to absolwentom naszych studiów uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN (po zdaniu egzaminu organizowanego przez PFRN lecz bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych) oraz wpisanie na listę rekomendowanego zarządcy nieruchomości KRN RP/GSZN (bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych).

Studia znajdują się w bazie usług rozwojowych PARP

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=102896

 

Informacje ogólne:

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od godz.16.00. Na wniosek studentów możliwe jest wyznaczenie kilku zjazdów weekendowych.

Opłata za semestr:

2150 zł wnoszona w całości za semestr

2263 zł wnoszona w trzech częściach (po 746,79, 746,79, 769,42)

 • Terminy wnoszenia opłat:

opłatę jednorazowa:

 • do 1 października  za semestr zimowy,
 • do 1 marca za semestr letni.

opłata w trzech częściach:

 1.  semestr zimowy:
 • do 1 października  pierwszą część,
 • do 15 listopada  drugą część,
 • do 15 grudnia  trzecią część,

2. za semestr letni:

 • do 1 marca  pierwszą część,
 • do 15 kwietnia  drugą część,
 • do 15 maja  trzecią część,

 

W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że słuchacz wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeżeli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości.

Opłata wnoszona jednorazowo jest niższa o 5% od łącznej opłaty wnoszonej w częściach. Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu.

Nie dopuszcza się częściowego lub całkowitego zwolnienia słuchacza z opłaty za studia lub kurs.

W przypadku zajęć rozpoczynających się po upływie terminów płatności, terminy wnoszenia opłat ustala Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierownika studiów podyplomowych.

 

Numer konta do wpłat

Opłaty za usługi edukacyjne należy wpłacać na indywidualny numer rachunku  bankowego słuchacza.

(Indywidualny numer konta można uzyskać na stronie: http://www.student.us.edu.pl/studenckie_konto

 

Zwrot wniesionej opłaty

Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:

 • gdy słuchacz złoży do Kierownika studiów podyplomowych pisemną rezygnację ze studiów podyplomowych przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych za które opłata zastała wniesiona;
 • gdy zajęcia nie rozpoczęły się.

W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, określonym w planie studiów podyplomowych czas ich trwania, słuchaczowi przysługuje zwrot opłaty za czas pozostały do końca okresu, za który wniesiono opłatę, licząc od dnia następnego po dniu złożenia Dziekanowi pisemnej rezygnacji ze studiów.

Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł 

Liczba semestrów: 2

Kierownik Studiów – dr hab. Magdalena Habdas

Zastępca Kierownika – dr Grzegorz Matusik

Rekrutacja:

REKRUTACJA TRWA

Podanie o przyjęcie należy złożyć w w sekretariacie studiów w Katowicach przy ul. Bankowej 11b, pokój nr 2.2 (II piętro). Uwaga – w sierpniu sekretariat jest nieczynny.

Podczas rekrutacji należy złożyć:

Podanie można również przesłać w formie elektronicznej na adres leokadia.magosz@us.edu.pl

W lipcu sekretariat jest czynny w dniach:

 • od poniedziałku do czwartku od godz. 11.00 do 14.00

Od września sekretariat jest czynny w dniach:

 • poniedziałek i czwartek od godz. 11.00 do 16.00,
 • wtorek i środa od godz. 11.00 do 14.00

 

Tematy prac dyplomowych na PSWiGN

Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego

Rekrutacja w toku (do 30 marca 2017 r.)!

Okres trwania studiów i łączna liczba godzin

Studia trwają 1 rok – 2 semestry, łączna liczba godzin wynosi 240.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa wynosi 1500 zł za jeden semestr.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
Oddział w Katowicach
10501214 1000 0007 01310369
Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego

Krótka charakterystyka Studiów

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich Uniwersytetów i innych wyższych Uczelni w kraju.

Studia przygotowują wysoko kwalifikowane kadry menadżerskie spółek prawa handlowego przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz fundacji i stowarzyszeń. Przydatne są w szczególności dla prawników, a zwłaszcza radców prawnych, aplikantów oraz praktyków zarządzających spółkami prawa handlowego prywatnymi oraz spółkami handlowymi Skarbu Państwa ekonomistów, osób pracujących w działach marketingu, zarządzania, logistyki spółek handlowych; przedsiębiorców prywatnych oraz przedstawicieli różnych państwowych jednostek organizacyjnych.

Organizatorzy zapewniają wysoki poziom kształcenia, wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych z tytułem profesorskim mających bogaty dorobek naukowy i znajomość praktyki stosowania prawa.

Wykłady odbywają się raz w tygodniu w poniedziałek od godz: 14.00 – 20.00 .

Kontakt:

Barbara Szamsza, tel: 502137899, e-mail: barbara.szamsza@us.edu.pl

 

Zapisy na studia podyplomowe prawa gospodarczego i handlowego

Studia Administracji i Zarządzania Studia Administracji i Zarządzania

Kontakt:

SEKRETARIAT:

mgr Agnieszka Cichoń

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b, p. 1.15 ( I pietro )
tel.: 032 359 21 49
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl
strona internetowa: www.wpia.us.edu.pl
Kierownik: dr hab. Michał Kania prof. UŚ

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek – 10.00-17.00 (  w miesiącach grudzień, styczeń, czerwiec do 15.00)

Środa- nieczynne

Czwartek – 10.00-15.00

Piątek- 10.00-13.00 ( w dni zajęć do 15.20 )

 

Czas trwania:
2 semestry

Charakterystyka studiów:

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania gospodarki administracji państwowej i samorządowej głównie w zakresie prawa: gospodarczego, prawa administracyjnego i nauki administracji prawa pracy i finansów publicznych.
Przedmioty prowadzone w ramach studiów to m.in. wstęp do prawa konstytucyjnego, ustrój administracji lokalnej w Polsce, prawo administracyjne, wstęp do prawoznawstwa, problemy prawne zatrudnienia i polityki socjalnej, finanse publiczne i system podatkowy w Polsce, teoria i praktyka negocjacji, wstęp do prawa cywilnego, postępowanie administracyjne, zarządzanie firmą, instytucje europejskie, ustrój organów ochrony prawnej..
Warunkiem ukończenia jest przygotowanie pracy pisemnej. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia.
Kryteria kwalifikacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich Uczelni (kierunków).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • odpis dyplomu oraz kserokopia
 • zdjęcie
 • informacja o sposobie wnoszenia opłat za studia
 • klauzula informacyjna RODO

Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta, które generuje się ze strony http://student.us.edu.pl/studenckie_konto
Dokumenty można pobrać ze strony: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty

Data rozpoczęcia zajęć październik 2019 r. :
Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.00

Termin składania dokumentów na rok akademicki 2019/2020

od 9 września 2019 r. – do wyczerpania limitu miejsc

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Odpłatność za studia: ( decyduje data  wpływu środków na konto UŚ ) :

– opłata jednorazowa – do 01.10.2019 r. – 3200 zł (opłata za 2 semestry)

– opłata jednorazowa – do 01.10.2019 r. – 1600 zł (opłata za 1 semestr); do 01.03.2020 r. – 1600 zł (opłata za 2 semestr)

– opłata w ratach *: ( wyższa o 84 zł)

I semestr

I rata –  do 01.10.2019 r. – 555,70 zł

II rata – do 15.11.2019 r. – 555,70  zł

III rata – do 15.12.2019 r. – 572,60 zł
II semestr

I rata – do 01.03.2020 r. – 555,70  zł

II rata – do 15.04.2020 r. – 555,70  zł

III rata – do 15.05.2020 r. – 572,60 zł

 

Dofinansowanie studiów podyplomowych

informacja o sposobie wnoszenia oplat 19.20

klauzula_informacyjna-sluchacze_studiow_podyplomowych

Kopia 3_Plan studiow_zal 319 20

podanie.stpod.

wzór strony tytułowej

zobowiazaniepod16,17

Prawo w ochronie zdrowia Prawo w ochronie zdrowia

Kierownik studiów podyplomowych: prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet- Nagórska

Sekretariat: mgr Marta Wilk

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11B
tel: 32 359 -16 -98; pok. 1.27
e-mail: marta.wilk@us.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek 14:30 – 17:00
wtorek 12:30 – 15:30
czwartek 12:30 – 15:30
piątek 11:00 – 14.00

W miesiącu lipcu sekretariat czynny do godz. 15:00, w miesiącu sierpniu – nieczynny.

Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020:

Limit miejsc – 75 osób
Przyjęcia będą następowały według kolejności zgłoszeń – aż do wyczerpania limitu miejsc

Termin składania dokumentów na rok akademicki 2018/2019:

13 maja 2019r. – 24 maja 2019r.

17 czerwca 2019r. – 19 czerwca 2019r.

24 czerwca 2019r. – 28 czerwca 2019r.

9 września 2019r. – do wyczerpania limitu miejsc  WOLNE MIEJSCA

 

Terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019:

1 semestr: 20,21 października; 24,25 listopada, 15,16 grudnia, 19,20 stycznia, 2,3 lutego; 9,10 marca

2 semestr: 6,7 kwietnia; 11,12 maja; 15,16 czerwca; 29,30 czerwca; 7,8 września; 21,22 września

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji

Katowice ul. Bankowa 11B, pok. 1.27

Komplet wymaganych dokumentów:

 •     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 •     zdjęcie
 •     odpis dyplomu

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe „Prawo w ochronie zdrowia” prowadzone są wspólnie przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląską Izbę Lekarską. Studia skierowane są do osób, które interesują się problematyką prawa medycznego, w tym do:

–        osób wykonujących zawód medyczny,

–        menadżerów służby zdrowia i innych osób związanych z szeroko rozumianym systemem ochrony zdrowia,

–        biegłych sądowych i prawników zajmujących się problematyką ochrony zdrowia,

–        członków komisji lekarskich oraz komisji bioetycznych,

–        organów odpowiedzialności zawodowej,

–        rzeczników praw pacjenta,

–        pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

Studia służą uzyskaniu orientacji w zakresie przepisów prawa medycznego oraz w elementarnych przepisach innych dziedzin prawa.

Wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości lub systemie ochrony zdrowia w Polsce. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

Czas trwania studiów:
2 semestry (łączna liczba godzin – 192)

Miejsce odbywania zajęć:

Śląska Izba Lekarska, Katowice, ul. Grażyńskiego 49a,

zajęcia w trybie sobotnio-niedzielnym, 1 lub 2 razy w miesiącu

 

Warunki uczestnictwa:

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe.

Warunki ukończenia:
Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego w formie testu jednokrotnego wyboru z zakresu prawa medycznego, przy czym najczęściej pytania nawiązywać będą do sformułowania oceny odnoszącej się do konkretnego stanu faktycznego.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Odpłatność za studia:

– opłata jednorazowa – do 01.10.2018r. – 1500zł (opłata za 1 semestr); do 01.03.2019r. – 1500zł (opłata za  2 semestr)
– opłata w ratach * 1580zł: I semestr – I rata – do 01.10.2018r. – 521,40zł
– II rata – do 15.11.2018r. –521,40zł
– III rata – do 15.12.2018r. – 537,20zł
II semestr 1580zł– I rata – do 01.03.2019r. – 521,40zł
II rata – do 15.04.2019r. –521,40zł
III rata – do 15.05.2019r. – 537,20zł

Opłatę należy wnosić na indywidualne konto studenta: http://student.us.edu.pl/studenckie_konto

 

harmonogram 1 semestr

harmonogram_ 2_ semestr

kadra

podanie

Program studiów

Program_studiow_-_1_semestr

uchwala_senatu_156

return to top