Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Osoba zakwalifikowana do Programu otrzymuje stypendium, w ramach którego finansowane są zasadnicze koszty uczestnictwa:

  • bilety lotnicze na cztery kursy w uczestniczących w Programie ośrodkach;
  • zakwaterowanie w czasie zjazdów w hotelach, bursach akademickich.

Stypendium nie obejmuje diet,  kosztów wyżywienia, ubezpieczeń podróżnych oraz innych wydatków własnych uczestników. Koszty te należy pokryć samodzielnie.

return to top