Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowego Programu PEPP!

Program PEPP jest adresowany przede wszystkim do doktorantów Szkoły Doktorskiej i absolwentów wydziałów prawa jednostek naukowych biorących udział w Programie, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora, a prowadzą badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim.

W ramach edycji 2021/2022 Programu PEPP (Programme in European Private Law for Postgraduates), odbędą się cztery zjazdy, kolejno w: Münster, Katowicach, Cambridge oraz Walencji. Daty zjazdów a także dalsze informacje dotyczące organizacji PEPP w roku akademickim 2021/2022, znajdą Państwo w załączniku.

 

Zgłoszenia do udziału w edycji 2021/2022 PEPP należy nadsyłać do 15 czerwca 2021 r. do Sekretariatu Współpracy Międzynarodowejna WpiA UŚ, na adres mejlowy: agnieszka.maron@us.edu.pl.

Koordynatorem PEPP odpowiedzialnym za organizację oraz kwalifikację uczestników do programu z WPiA UJ, WPiA UŚ, WPAiE UWr jest prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk.

W razie pytań, osoba do kontaktu: dr Małgorzata Pohl-Michałek, malgorzata.pohl-michalek@gmail.com

 

Więcej informacji na temat PEPP, sięgnij na stronę www.pepp-home.eu

 

Procedura aplikacyjna do Programu:

 

  1. Przygotuj i prześlij (do 15 czerwca 2021 r.) aplikację na adres mejlowy: agnieszka.maron@us.edu.pl. skan następujących dokumentów:

 

  1. Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Prawo;
  2. Życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego;
  3. List motywacyjny;
  4. List polecający od Opiekuna naukowego (w przypadku osób niebędących uczestnikami studiów doktoranckich opinię taką może sporządzić promotor pracy magisterskiej);
  5. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (certyfikat lub – w razie jego braku – poświadczenie znajomości języka przez lektora).

 

  1. W razie większej liczby zgłoszeń w ramach rekrutacji, mogą zostać Państwo zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem Programu.

 

Zapraszamy do składania aplikacji!

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 10 lipca 2021 r. na stronie www Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

PEPPinformationSheet2021

return to top