Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji

Wyróżnione

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 20 maja 2020 r.

I Zasady ogólne 1 Wybrana przez koordynatora modułu obowiązkowego forma egzaminu powinna: a) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się, b) być zbliżona do formy określonej w sylabusie modułu, c) nie prowadzić do obniżenia wymagań oraz zapewniać równość wymagań dla wszystkich przystępujących do egzaminu studentów, d) minimalizować zagrożenia
Wydarzenia
więcej

Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy   Szanowni Państwo, z radością informujemy o powołaniu Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy, będącego jednostką Uniwersytetu Śląskiego Inicjatorem i Dyrektorem Centrum jest dr hab prof UŚ Marlena Jankowska-Augustyn (Lider Zespołu Prawa w Designie i Modzie WPiA UŚ)   Zasadniczym celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych nad designem, modą i
Wydarzenia
więcej

PROBLEMY Z POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ Z OBCYCH SERWERÓW.

Szanowni Studenci, Docierają do nas sygnały o problemach z pocztą elektroniczną wysyłaną z innych domen niż uniwersytecka Dzieje się tak dlatego, że w ostatnim czasie częściej niż zwykle obce serwery umieszczane są na tak zwanych czarnych listach i dlatego inne serwery takie jak uniwersyteckie traktują je jako niebezpieczne Uniwersytet Śląski ze względów bezpieczeństwa sieciowego
Wydarzenia
więcej

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z 14 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo, W związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz koniecznością kontynuowania kształcenia na odległość zarządzam, co następuje: Kształcenie studentów i doktorantów odbywa się zgodnie z „Zasadami realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” Zimowa sesja egzaminacyjna ulega przedłużeniu do
Wydarzenia
return to top