Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Edukacja kulturalna

STUDIA  STACJONARNE  II stopnia

Studia dla osób zainteresowanych aktywnością i działalnością kulturalną i artystyczną, inspirowaniem i organizowaniem kontaktów z kulturą w różnych jej dziedzinach, pośredniczeniem w tych kontaktach oraz badawczym poznawaniem  uwarunkowań uczestnictwa w kulturze.
W programie studiów szczególną wagę przykłada się do: pracy z publicznością w instytucjach kultury, umiejętności rozpoznawania potencjału kulturalno-oświatowego różnych środowisk, tworzenia warunków do współpracy i budowania sieci podmiotów związanych z kulturą i oświatą.
Program obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczno – warsztatowe  i projektowe. Student prowadzony jest przez tutora pomagającego budować indywidualną ścieżkę kształcenia (dobór  zajęć  do wyboru, włączanie w badania, konsultowanie placówek do realizacji praktyk).

Perspektywy zawodowe:

prowadzenie zadań związanych z edukacją, animacją i mediacją kulturalną w różnych instytucjach kultury (w tym państwowych i samorządowych) organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i oświatowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego i opiekuńczo-wychowawczych, a także innych podmiotach życia społecznego.

 

Szczegóły w załączniku

Edukacja kulturalna – II stopień

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów  –  rok akademicki  2020/2021

https://irk.us.edu.pl/irk/application/program?id=687

return to top