Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Etnologia i antropologia kulturowa

STUDIA STACJONARNE I stopnia

Studia z zakresu najbardziej wpływowych trendów poznawczych wśród nauk społecznych i humanistycznych w XXI wieku.  Pozwalają zrozumieć funkcjonowanie nie tylko społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, ale mechanizmy wszystkich kultur.
Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i  kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności. Program kształcenia umożliwia zrozumienie wielu kluczowych dla współczesnego świata zjawisk. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa wiedzę na temat etnologii Polski i Europy, kultury tzw. Globalnego Południa oraz wybranych aspektów ekologii kulturowej, antropologii migracji, antropologii płci i seksualności, czy dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem współczesności są media (szczególnie tzw. nowe media), w ramach których dokonuje się swoiście rozumiane kształtowanie świadomości kulturowej (w programie nauczania znajdują się moduły dotyczące specyfiki internetu, mediów społecznościowych, gamingu, e-sportu).

 

Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym na różnych obszarach kulturowych   w Polsce i zagranicą, w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego

Perspektywy zawodowe:

Koordynator programów rozwojowych; specjalista ds.: imigrantów, rewitalizacji społecznej; edukator z zakresu dziedzictwa i ekologii kulturowej; ekspert ds. prowadzenia badań w branży gier wideo, biznesie i mediach.

Szczegóły w załącznikach

Etnologia i antropologia kulturowa – I stopień

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów  –  rok akademicki  2021/2022

Internetowa Rejestracja Kandydatów I stopień

Etnologia i antropologia kulturowa

STUDIA STACJONARNE II stopnia

Studia z zakresu najbardziej wpływowych trendów poznawczych wśród nauk społecznych i humanistycznych w XXI wieku.  Pozwalają zrozumieć funkcjonowanie nie tylko społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, ale mechanizmy wszystkich kultur.
Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i  kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności. Program kształcenia umożliwia zrozumienie wielu kluczowych dla współczesnego świata zjawisk. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa wiedzę na temat etnologii Polski i Europy, kultury tzw. Globalnego Południa oraz wybranych aspektów ekologii kulturowej, antropologii migracji, antropologii płci i seksualności, czy dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem współczesności są media (szczególnie tzw. nowe media), w ramach których dokonuje się swoiście rozumiane kształtowanie świadomości kulturowej (w programie nauczania znajdują się moduły dotyczące specyfiki internetu, mediów społecznościowych, gamingu, e-sportu).

 

Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym na różnych obszarach kulturowych   w Polsce i zagranicą, w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego

Perspektywy zawodowe:

Koordynator programów rozwojowych; specjalista ds.: imigrantów, rewitalizacji społecznej; edukator z zakresu dziedzictwa i ekologii kulturowej; ekspert ds. prowadzenia badań w branży gier wideo, biznesie i mediach.

Szczegóły w załącznikach

Etnologia i antropologia kulturowa – II stopień

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów  –  rok akademicki  2021/2022

Internetowa Rejestracja Kandydatów II stopień

return to top