Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Rusza rekrutacja na semestr letni

Kwalifikacje: absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, a także wsparcia jego rodziny. Wspomaganie rozwoju rozumiane jest jako wielospecjalizacyjne kompleksowe oddziaływanie na bardzo małe dziecko i jego rodzinę.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Wymagania wstępne: wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe zakresu pedagogiki (po studiach pedagogicznych lub posiadających dyplom innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym uprawniających do pracy w szkole, w przedszkolu i innych placówkach edukacyjnych) lub wykształcenie wyższe z zakresu psychologii.

wymagane dokumenty

data rozpoczęcia

luty 2020 r.

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski, Wydz. Etnologii i Nauk o Edukacji
Cieszyn, ul. Bielska 62
Pokój 106
Inne szczegółowe informacje: mgr Aleksandra Kobielus, tel. 33 8546371

termin składania dokumentów:

16.12.2019 – 31.01.2020 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 – należy złożyć oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce

opłata

1600 zł za semestr lub 1680 zł w 3 ratach: 554,40 (I rata), 554,40 (II rata), 571,20 (III rata)

limit przyjęć

30-60 osób

dodatkowe informacje

Inne szczegółowe informacje: mgr Aleksandra Kobielus, tel. 33 8546371.

return to top