Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Czasopismo “Edukacja Międzykulturowa”

1. Idea publikowania czasopisma/ The idea of publishing a jo(...) 1. Idea publikowania czasopisma/ The idea of publishing a journal

1. Idea publikowania czasopisma – About us

2. Rada naukowa czasopisma/ Scientific board of journal 2. Rada naukowa czasopisma/ Scientific board of journal

2. Rada naukowa czasopisma – Scientific board of journal

3. Zespół redakcyjny czasopisma/ Editorial board of journal 3. Zespół redakcyjny czasopisma/ Editorial board of journal

3. Zespół redakcyjny czasopisma – Editorial board of journal

4. Lista recenzentów czasopisma/ List of reviewers 4. Lista recenzentów czasopisma/ List of reviewers

4. Lista recenzentów czasopisma – List of reviewers

5. Informacja dla Autorów/ Information for the authors 5. Informacja dla Autorów/ Information for the authors

5. Informacje dla Autorów – Information for the authors

5A. Informacje dla Autorów – Wymagania redakcyjne – Guidelines for authors

5B. Informacje dla Autorów – Oświadczenie o oryginalności tekstu – Statement of the originality of the text

5C. Informacje dla Autorów – Procedura recenzowania artykułów – Reviewing procedure

5D. Informacje dla Autorów – Formularz recenzji – Review sheet

5E. Informacje dla Autorów – Zapora – Firewall

6. Wydawcy czasopisma/ Publishers of the journal 6. Wydawcy czasopisma/ Publishers of the journal

6. Wydawcy czasopisma – Publishers of the journal

7. Adres redakcji/ Editor's address 7. Adres redakcji/ Editor's address

7. Adres redakcji – Editor’s address

8. Archiwum/ Archives 8. Archiwum/ Archives

Edukacja Międzykulturowa 2020, nr 2 (13)

Edukacja Międzykulturowa 2020, nr 1 (12)

Edukacja Międzykulturowa 2019, nr 2 (11)

Edukacja Międzykulturowa 2019 nr 1 (10).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2018 nr 2 (9).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2018, nr 1 (8).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2017, nr 2 (7).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2017, nr 1 (6).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2016, nr 5.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2015, nr 4.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2014, nr 3.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2013, nr 2.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2012, nr 1.pdf

9. Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa”/(...) 9. Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa”/ List of works published in the series ”Intercultural Education”

return to top