Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Czasopismo “Edukacja Międzykulturowa”

1. Idea publikowania czasopisma 1. Idea publikowania czasopisma

Idea publikowania czasopisma

2. Rada naukowa czasopisma 2. Rada naukowa czasopisma

Rada naukowa czasopisma

3. Zespół redakcyjny czasopisma 3. Zespół redakcyjny czasopisma

Zespół redakcyjny czasopisma

4. Lista recenzentów czasopisma 4. Lista recenzentów czasopisma

Lista recenzentów czasopisma

5. Informacja dla Autorów 5. Informacja dla Autorów

5. Informacje dla Autorów.pdf

5A. Informacje dla Autorów – Wymagania redakcyjne

5B. Informacje dla Autorów – Oświadczenie o oryginalności tekstu

5C. Informacje dla Autorów – Procedura recenzowania artykułów

5D. Informacje dla Autorów – Formularz recenzji

5E. Informacje dla Autorów – Zapora

6. Wydawcy czasopisma 6. Wydawcy czasopisma

Wydawcy czasopisma

7. Adres redakcji 7. Adres redakcji

Adres redakcji

8. Archiwum 8. Archiwum

Edukacja Międzykulturowa 2019 nr 1 (10).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2018 nr 2 (9).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2018, nr 1 (8).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2017, nr 2 (7).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2017, nr 1 (6).pdf

Edukacja Międzykulturowa 2016, nr 5.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2015, nr 4.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2014, nr 3.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2013, nr 2.pdf

Edukacja Międzykulturowa 2012, nr 1.pdf

9. Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa” 9. Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa”

Wykaz publikacji w serii „Edukacja Międzykulturowa”

Czasopismo „Edukacja Międzykulturowa” – rocznik poświęcony zagadnieniom edukacji wielo- i międzykulturowej w Polsce i na świecie, będący forum naukowym sprzyjającym rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych i reprezentantom innych dyscyplin – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń. Od 2013 roku „Edukacja Międzykulturowa” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor z przyznaną aktualnie liczbą punktów 7).  Redaktor naczelny czasopisma – dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ. Na stronie internetowej czasopisma: (www.weinoe.us.edu.pl/nauka/nauka-weinoe/serie-wydawnicze/edukacja-miedzykulturowa) można bezpłatnie pobrać pełnotekstowe wersje poszczególnych numerów w zakładce Archiwum.

return to top