Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Wydział Teologiczny

Nauki o rodzinie (Poradnictwo małżeńskie i rodzinne) – I stopnia

W ramach studiów I stopnia na kierunku: nauki o rodzinie student zdobywa wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę na temat rodziny. Program studiów bazuje na antropologii chrześcijańskiej. Student zdobywa uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz szczegółową wiedzę z dziedziny prawa cywilnego i kanonicznego w zakresie instytucjonalno-prawnych aspektów funkcjonowania rodziny. Zdobywa również wiedzę z zakresu biologicznych podstaw rozwoju człowieka, seksualności i prokreacji, a także umiejętności stosowania metod naturalnego planowania rodziny. Z racji tego, iż studia odwołują się do światopoglądu chrześcijańskiego, wiedza o człowieku i o rodzinie pogłębiona jest o wymiar duchowo-religijny. Student osiąga podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (zwłaszcza tych, które wiążą się z funkcjonowaniem rodziny) oraz o relacjach między nimi.

Student ma możliwość uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie.

Perspektywy zawodowe:

  • asystent rodziny
  • poradnictwo małżeńskie i rodzinne;
  • nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w przedszkolach i szkołach podstawowych;
  • praca w placówkach pomocy społecznej.

return to top