Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Teologiczny

Rekrutacja 2020/2021

Witamy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego i zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych! Rekrutacja na studia odbywa się drogą internetową przez system IRK (Internetowa Rejestracja Studentów) Uniwersytetu Śląskiego.

Oferujemy następujące kierunki:

TEOLOGIA – studia jednolite magisterskie

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Senatu UŚ z dnia 1 lipca 2020 r., ze względu na sytuację epidemiczną, rozmowa kwalifikacyjna nie będzie elementem postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na kierunek teologia.

NAUKI O RODZINIE

  • STUDIA LICENCJACKIE – Poradnictwo małżeńskie i rodzinne (studia I stopnia) – studia stacjonarne (II nabór: od 1.09. do 5.10.)
  • STUDIA MAGISTERSKIE – Mediator i asystent rodziny (studia II stopnia) – studia stacjonarne (II nabór: od 16.09. do 10.10.)

W roku akademickim 2020/21 studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku nauki o rodzinie nie zostaną uruchomione. Zapraszamy na studia stacjonarne!

Poniżej znajdują się szersze informacje dotyczące studiowania na naszym Wydziale.
ZAPRASZAMY!

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Studia stacjonarne: ks. dr Wojciech Kamczyk
Studia niestacjonarne: ks. dr Bartosz Zygmunt

return to top