Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Teologiczny

Studia 30+

Szczególne zaproszenie kierujemy do osób dojrzałych intelektualnie i zawodowo, które przekroczyły 30 rok życia. Oferujemy możliwość dostosowania standardowego toku zajęć do ich potrzeb i możliwości.
W ramach programu “Studia 30+” oferujemy:

  • możliwość indywidualnej organizacji studiów, która ułatwia godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych ze studiami,
  • indywidualną opiekę (coaching edukacyjny) realizowaną przez doświadczonego pracownika naszego Wydziału, który ułatwi Państwu ponowne wejście w rytm edukacji, pomoże w załatwianiu formalności i zaplanowaniu studenckiej pracy.

Studenci „30+” już od lat uczestniczą w życiu naszej akademickiej społeczności, studiując na jednym z dwóch oferowanych przez nas kierunków (teologia lub nauki o rodzinie), zarówno w formie stacjonarnej (dziennej) jak i niestacjonarnej (zaocznej). Osoby zainteresowane prosimy o zarejestrowanie się w systemie IRK.

ZAPRASZAMY!

Dodatkowych informacji  udzielają sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Studia stacjonarne: ks. dr Wojciech Kamczyk 

Studia niestacjonarne: ks. dr Bartosz Zygmunt

return to top