Wykłady ŚCW dla II LO w Sosnowcu na WNP UŚ

Uczestnicy wykładów

Na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ, wykładowcy Śląskiego Centrum Wody UŚ, wygłosili 1 i 2 marca 2022 r. serię wykładów dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu. Licealiści wysłuchali prezentacji dotyczących Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego, zagadnień związanych z zanieczyszczeniami wód, modelowaniem ekosystemów zbiorników wodnych i podstaw ekotoksykologii. Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/IILoImEmiliiPlaterWSosnowcu   […]

Read More…

return to top