Nowa publikacja pracownika INoS: Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego 1945–1964

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia autorstwa dr Karoliny Tomczak pt. „Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego 1945–1964”. Studium analizuje złożoną problematykę późnej sztuki monumentalnej tego nestora rodzimej rzeźby, proces jej powstawania w rzeczywistości polskiego państwa komunistycznego oraz jakość formalną i tematyczną. Monograficzną prezentację trzech głównych prac, czyli Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny […]

Read More…

return to top