Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwarunkowania

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została wydana monografia autorstwa dr Łukasza Jacha zatytułowana “Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwarunkowania”.  W 2015 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia pt. Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu (Jach, 2015b), przedstawiająca założenia koncepcji światopoglądu scjentystycznego (scjentoteizmu) oraz jej filozoficzne, psychologiczne i popkulturowe korzenie. W […]

Read More…

Przekonania a gotowość do agresji kobiet skazanych za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została wydana monografia autorstwa dr Magdaleny Bolek-Kochanowskiej zatytułowana “Przekonania a gotowość do agresji kobiet skazanych za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy”.    Monografia porusza kwestię uwarunkowań agresywnej przestępczości kobiet. Książka może zainteresować osoby zgłębiające zjawiska agresji i przemocy, zarówno specjalistów z dziedziny psychologii sądowej, jak i studentów.   Monografia […]

Read More…

return to top