SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KISM UŚ I MISHiS UG

seminarium

W dniach 15.05.-16.05 br. na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się pierwsze seminarium poświęcone indywidualnemu podejściu do prowadzenia studiów, zorganizowane przez Dyrektor Kolegium ISM UŚ dr hab. Edytę Sierkę, prof. UŚ i Pełnomocnika Rektora UG ds. MISHiS prof. dr hab. Sławomira Leśniaka. Celem wydarzenia było omówienie kondycji i perspektyw rozwoju indywidualnego kształcenia międzydziedzinowego na obu uniwersytetach i […]

Read More…

return to top