Egzamin poświadczający – wyniki

W celu umożliwienia studentom poświadczenie osiągnięcia wymaganej biegłości językowej Studium Praktycznej Nauki Języków przeprowadza egzaminy poświadczające kompetencje językowe na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Ogólne wyniki egzaminu: https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/lektorat/egzaminy/egzamin-poswiadczajacy/wyniki-koncowe-ep/ […]

Read More…

Materiały wspomagające: on-line

Studentów zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji językowych przed rozpoczęciem lektoratu języka obcego na poziomie docelowym B2 zapraszamy do korzystania z e-learningowych kursów wyrównawczych udostępnionych na platformie Moodle: https://el.us.edu.pl/spnjo/?redirect=0 (po zalogowaniu do CAS kliknij w lewym górnym rogu „Strona główna”) Język angielski – dostęp bez klucza Język francuski – klucz dostępu: KW_FR_2024 Język niemiecki – klucz dostępu: […]

Read More…

return to top