egzaminy certyfikujące z języka angielski B2 i C1 – wyniki

WINIKI KOŃCOWE Na stronie opublikowano wyniki końcowe egzaminu: https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/poza-lektoratem/certyfikaty/wyniki-koncowe/   Akademicki certyfikat biegłości językowej na: poziomie B2 jest dokumentem poświadczającym osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wymaganym dla ukończenia studiów I stopnia, poziomie C1 – studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia, dla których wymagany poziom to B2+. […]

Read More…

Dodatkowa oferta dla Studentów NKS

    SPNJO oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość rozwoju zainteresowań językowych dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają drugi semestr nauki na naszej uczelni w ramach nowej koncepcji studiów. Jeżeli spełniasz następujące kryteria: – osiągnąłeś już poziom B2 z języka obcego i jest to odpowiednio udokumentowane (KATALOG dokumentów będący załącznikiem do Zarządzenie Rektora nr 182/2023) […]

Read More…

return to top