Student ISM finalistą Studenckiego Nobla!

Pan Paweł Urzenitzok, student prawa, studiujący w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, został jednym z 10 najlepszych studentów w Polsce w dziedzinie nauk społecznych. Studencki Nobel jest jedynym programem stypendialnym stworzonym przez organizację studencką. Skierowany jest do studentów uczelni wyższych z całej Polski, którzy wyróżniają się ambicją, ciężką pracą oraz zaangażowaniem. Niezależne Zrzeszenie Studentów pragnie, by […]

Read More…

return to top