Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Popularyzacja wiedzy

Jednym z celów Obserwatorium jest dysseminacja rzetelnej, opartej na dowodach wiedzy pozwalającej na kreowanie i realizowanie efektywnych polityk publicznych. 

W ramach tej misji Obserwatorium prowadzi następujące działania:

  • organizacja konferencji, seminariów oraz cyklicznych spotkań w ramach Akademii Samorządowej (kwartalnych spotkań typu science to business dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i przedsiębiorstw);
  • wzbogacanie debaty publicznej w zakresie wyzwań, szans i zagrożeń stojących przed obszarami miejskimi perspektywie ich zrównoważonego rozwoju;
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi problematyką konurbacji górnośląskiej i należących do niej miast;
  • prowadzenie działalności wydawniczej.

return to top