Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Status zabezpieczeń COVID-19

POZIOM ZAGROŻENIA 0

Brak ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczelnia funkcjonuje w tradycyjnym trybie.

POZIOM ZAGROŻENIA 1

Wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

POZIOM ZAGROŻENIA 2

Wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego. Praca świadczona głównie zdalnie, uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

POZIOM ZAGROŻENIA 3

Sytuacja kryzysowa. Uczelnia pracuje w formie zdalnej z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości funkcjonowania. Mobilność wstrzymana. Zakaz kwaterowania. Kontakt zdalny.

KSZTAŁCENIE ZDALNE:

treści związane z funkcjonowaniem uczelni oraz organizacją kształcenia znajdują się na stronie: zdalny.us.edu.pl.

INFOGRAFIKI:

procedury postępowania w przypadku wystąpienia objawów zakażenia lub zachorowania

Konsultacje lekarskie

teleporady dla pracowników, studentów i doktorantów 

Terminy dyżurów

Październik

 1. W celu umówienia teleporady należy skontaktować się telefonicznie z koordynatorem opieki – nr tel. 32 723 29 02:
  • nawiązanie połączenia możliwe jest w godzinach dyżuru,
  • w przypadku zajętej linii można oczekiwać na połączenie lub zostawić „prośbę o kontakt”,
  • nawiązując połączenie poza godzinami dyżuru, otrzymamy informację o aktualnych godzinach dyżuru oraz informację o stronach internetowych, na których znajdują się aktualne wytyczne w zakresie postępowania.
 2. Koordynator opieki:
  • uzyskuje od pacjenta dane podlegające raportowaniu oraz dane osobowe niezbędne do udzielenia teleporady,
  • umawia termin konsultacji w ramach wyznaczonych godzin dyżuru,
  • dodatkowo, niezależnie od teleporady, może udzielić informacji w zakresie umówienia wizyty w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. W terminie umówionej teleporady lekarz oddzwania do pacjenta.
 4. Jeśli pacjent nie posiada prawa do świadczeń (weryfikacja w systemie EWUŚ) – lekarz wysyła na wskazany przez niego adres e-mail informację, na podstawie której można zgłosić się do koordynatora ze strony uczelni w celu umówienia wykonania testu w kierunku koronawirusa.

 

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

e-mail: covid@us.edu.pl

 

Przewodniczący zespołu ds. zarządzania kryzysowego
w związku z epidemią COVID-19: tomasz.pietrzykowski@us.edu.pl

Inspektor BHP: bozena.golanka@us.edu.pl

 

| Słowniczek

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:

 • dezynfekcja rąk,
 • zachowanie odległości,
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób,
 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją na drzwiach sali,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

return to top