Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Status zabezpieczeń COVID-19

POZIOM ZAGROŻENIA 0

Brak ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczelnia funkcjonuje w tradycyjnym trybie.

POZIOM ZAGROŻENIA 1

Wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

POZIOM ZAGROŻENIA 2

Wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego. Praca świadczona głównie zdalnie, uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

POZIOM ZAGROŻENIA 3

Sytuacja kryzysowa. Uczelnia pracuje w formie zdalnej z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości funkcjonowania. Mobilność wstrzymana. Zakaz kwaterowania. Kontakt zdalny.

INFOGRAFIKI: procedury postępowania w przypadku wystąpienia objawów zakażenia lub zachorowania

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

e-mail: covid@us.edu.pl

 

Przewodniczący zespołu ds. zarządzania kryzysowego
w związku z epidemią COVID-19: tomasz.pietrzykowski@us.edu.pl

Inspektor BHP: feliks.zogala@us.edu.pl

 

| Słowniczek

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:

  • dezynfekcja rąk,
  • zachowanie odległości,
  • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób,
  • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją na drzwiach sali,
  • częste wietrzenie pomieszczeń,
  • częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów,
  • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

return to top