Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Status zabezpieczeń COVID-19

POZIOM ZAGROŻENIA 0

Brak ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczelnia funkcjonuje w tradycyjnym trybie.

POZIOM ZAGROŻENIA 1

Wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

POZIOM ZAGROŻENIA 2

Wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego. Praca świadczona głównie zdalnie, uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

POZIOM ZAGROŻENIA 3

Sytuacja kryzysowa. Uczelnia pracuje w formie zdalnej z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości funkcjonowania. Mobilność wstrzymana. Zakaz kwaterowania. Kontakt zdalny.

KSZTAŁCENIE ZDALNE:

treści związane z funkcjonowaniem uczelni oraz organizacją kształcenia znajdują się na stronie: zdalny.us.edu.pl.

INFOGRAFIKI:

aktualizacja: 15.11.2021

procedury postępowania w przypadku wystąpienia objawów zakażenia lub zachorowania

STATYSTYKI UCZELNI DOTYCZĄCE COVID-19:

Okres sprawozdawczy: od 18.04.2022 do 24.04.2022

studenci i doktoranci

0 – łączna liczba nowych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz przypadków samoizolacji w okresie sprawozdawczym

0 – izolacja
0 – kwarantanna

pracownicy

2 – łączna liczba nowych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz przypadków samoizolacji w okresie sprawozdawczym

2 – izolacja
0 – kwarantanna

studenci i doktoranci

0 – łączna liczba nowych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz przypadków samoizolacji w okresie sprawozdawczym

0 – izolacja
0 – kwarantanna

pracownicy

0 – łączna liczba nowych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz przypadków samoizolacji w okresie sprawozdawczym

0 – izolacja
0 – kwarantanna

studenci i doktoranci

 • izolacja
 • kwarantanna

pracownicy

 • izolacja
 • kwarantanna

STATYSTYKI DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ WŚRÓD WSPÓLNOTY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO:

Informacje o stanie zaszczepienia studentów, pracowników i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego oraz wszystkich uczelni publicznych w Polsce zostały przesłane 4 stycznia 2022 r. przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Dotyczą wyłącznie studentów, doktorantów oraz pracowników zarejestrowanych w systemie POL-on i bazują na danych przekazanych z Ministerstwa Zdrowia. W przypadku UŚ jest to 22 458 osób, spośród których zaszczepionych co najmniej dwiema dawkami jest:

 • 77,4% studentów,
 • 85,2% doktorantów,
 • 91% pracowników.

Pełne dane

Legenda:

 • w kolumnach „Osoby w pełni zaszczepione” uwzględnione są osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki dwudawkowej (i ewentualnie dawkę przypominającą) lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej (i ewentualnie dawkę przypominającą);
 • w kolumnach „Osoby po co najmniej jednej dawce szczepionki” uwzględnione są osoby, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki – zatem w zależności od rodzaju szczepionki mogą to być osoby w pełni zaszczepione lub niebędące jeszcze w pełni zaszczepione;
 • w kolumnach „Osoby niezaszczepione” uwzględnione są osoby, które nie przyjęły ani jednej dawki szczepionki;
 • w przypadku osób, które w POL-on nie mają zarejestrowanego identyfikatora PESEL (posługują się wyłącznie numerem dokumentu tożsamości), informacja o liczbie zaszczepionych może nie być kompletna. Z tego względu statystyki dotyczące takich osób zostały na zestawieniu uwzględnione w osobnych wierszach.

OPI PIB to instytucja, która m.in. gromadzi i udostępnia aktualne informacje o polskiej nauce, prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych, jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii, kompleksowo tworzy systemy informatyczne wspierające rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, zarządza również systemem POL-on.

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

e-mail: covid@us.edu.pl

 

Przewodniczący zespołu ds. zarządzania kryzysowego
w związku z epidemią COVID-19: tomasz.pietrzykowski@us.edu.pl

Inspektor BHP: bozena.golanka@us.edu.pl

 

| Słowniczek

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:

aktualizacja: 27.10.2021

 

 • dezynfekcja rąk,
 • zachowanie odległości,
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób, z zachowaniem poniższych wyjątków:
  • z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są prowadzący zajęcia oraz studenci i doktoranci w trakcie wypowiedzi,
  • zajęcia i spotkania w niewielkich grupach (do 5 osób) mogą odbywać się bez zakrywania ust i nosa pod warunkiem wyrażenia zgody wszystkich osób uczestniczących,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

return to top