Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Status zabezpieczeń COVID-19

POZIOM ZAGROŻENIA 0

Brak ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczelnia funkcjonuje w tradycyjnym trybie.

POZIOM ZAGROŻENIA 1

Wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

POZIOM ZAGROŻENIA 2

Wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego. Praca świadczona głównie zdalnie, uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

POZIOM ZAGROŻENIA 3

Sytuacja kryzysowa. Uczelnia pracuje w formie zdalnej z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości funkcjonowania. Mobilność wstrzymana. Zakaz kwaterowania. Kontakt zdalny.

KSZTAŁCENIE ZDALNE:

treści związane z funkcjonowaniem uczelni oraz organizacją kształcenia znajdują się na stronie: zdalny.us.edu.pl.

INFOGRAFIKI:

aktualizacja: 30.09.2022

procedury postępowania w przypadku wystąpienia objawów zakażenia lub zachorowania

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa epidemicznego:

e-mail: covid@us.edu.pl

 

Przewodniczący zespołu ds. zarządzania kryzysowego
w związku z epidemią COVID-19: tomasz.pietrzykowski@us.edu.pl

Inspektor BHP: bozena.golanka@us.edu.pl

 

| Słowniczek

PODSTAWOWY RYGOR SANITARNY:

aktualizacja: 27.10.2021

 

 • dezynfekcja rąk,
 • zachowanie odległości,
 • zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób, z zachowaniem poniższych wyjątków:
  • z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są prowadzący zajęcia oraz studenci i doktoranci w trakcie wypowiedzi,
  • zajęcia i spotkania w niewielkich grupach (do 5 osób) mogą odbywać się bez zakrywania ust i nosa pod warunkiem wyrażenia zgody wszystkich osób uczestniczących,
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów,
 • stosowanie bieżących przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

return to top