Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Raporty i analizy

Biała Księga Obszarów Metropolitalnych
Biała Księga Obszarów Metropolitalnych, Warszawa, 2013 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” przygotowana przez pracowników naukowych Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr. hab. Jerzego Runge, dr. Roberta Krzysztofika, przy współpracy mgr. Tomasza Spórna, Sosnowiec 2011
POBIERZ PLIK >>>
 

An Introduction to Governance of Urban Shrinkage, praca przygotowana przez prof. dr. hab. Jerzego Runge, dr. Roberta Krzysztofika oraz dr Iwonę Kantor – Pietragę, Sosnowiec 2012
POBIERZ PLIK >>>


Ustawa metropolitalna:

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim


Opracowania GUS:

Statystyczny Obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2017 r. >>>

Statystyczny Obraz Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego w 2015 r. >>>

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (infografika 2018) >>>

 

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 r.

Portret województwa >>>

 

Regionalne Obserwatorium Terytorialne:

Bank informacji o regionie (z podziałem na obszary tematyczne) >>>

Dokumenty strategiczne realizujące politykę rozwoju w woj. śląskim >>>

Raporty monitoringowe z podziałem na lata >>>

Raport monitoringowy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” za lata 2016-2017
POBIERZ PLIK >>>

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Strategiczne Zarządzanie Zmianami

  1. Analizy potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich w woj. śląskim w wybranych obszarach:
  1. Diagnozy poziomu usług regionalnych:
  1. Nowa gospodarka i społeczeństwo informacyjne

return to top