Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. analiz i dokumentów strategicznych

Usługi oferowane przez zespół:

· analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego JST
· pozycjonowanie JST w regionie
· analiza kierunków rozwoju JST
· diagnoza problemów społecznych i sytuacji kryzysowych w obrębie JST
· przygotowanie diagnozy na potrzeby dokumentów strategicznych
· koordynacja opracowania i opracowanie dokumentów strategicznych na potrzeby JST
· prowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby wdrażania dokumentów strategicznych JST
· opiniowanie dokumentów strategicznych JST


Koordynator zespołu:

dr Grzegorz Gawron
Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

grzegorz.gawron@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-7044-4489


Członkowie zespołu:

dr Grzegorz Gawron (WNS UŚ)
dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ (WNS UŚ)
dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ (WNS UŚ)
dr Mirosław Czerwiński (WNS, WZDNE UŚ)
dr inż. Jan Bondaruk (GIG)
dr inż. Mariusz Kruczek (GIG)
mgr inż. Elżbieta Uszok (GIG)
dr Marcin Baron (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. analiz i dokumentów strategicznych

return to top