Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. turystyki

Usługi oferowane przez zespół:

· Badania ruchu turystycznego
· Strategia rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki poprzemysłowej
· Waloryzacja turystyczna
· Test zróżnicowania semantycznego atrakcji turystycznych
· Oceny wartości atrakcji turystycznych
· Turystyczna analiza SWOT
· Oceny wrażeń z odbioru atrakcji


Koordynator zespołu:

dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

slawomir.pytel@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-0886-5151


Członkowie zespołu:

dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr hab. Sławomir Sitek (WNP UŚ)
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr Katarzyna Pukowiec-Kurda (WNP UŚ)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. turystyki

return to top