Książka „Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny”

Książka

Ukazała się książka: „Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny”. Publikacja pod redakcją Roberta Krzysztofika, to efekt zespołowego projektu badawczego poświęconego sytuacji polskich miast, który realizowany był w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przez: Prof. dr hab. Jerzego Runge, dr hab. Iwonę Kantor-Pietragę, dr hab. Annę Runge i dr hab. Roberta Krzysztofika. Przedsięwzięcie realizowane […]

Read More…

return to top