Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Wiadomości

  liczba aktualności na stronie
  8162432
  więcej

  Monografia „Podstawy geografii usług”

  Monografia „Podstawy geografii usług” dr hab. Franciszka Kłosowskiego złożona jest z 2 części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej obejmującej 3 rozdziały rozpatrywane są kwestie odnoszące się do: definicji, klasyfikacji i cech usług, mierników i wskaźników wykorzystywanych w badaniach usług, jakości usług, koncepcji teoretycznych dotyczących usług, czynników rozwoju i lokalizacji usług oraz finansowania usług....

  Kategorie: Wiadomości
  więcej

  Dyplom im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej

  Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk przyznał dr Weronice Dragan Dyplom im. Eugeniusza Romera za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Wyróżnienie to zostało przyznane za pracę pt. Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski, obronioną w 2020 r. w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UŚ. Promotorem był dr hab....

  Kategorie: Wiadomości
  więcej

  Ciekawy artykuł naszych pracowników

  W czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health ukazała się artykuł zatytułowany: „The Perception of Urban Forest in Post-Mining Areas. A Case Study of Sosnowiec, Poland”. Autorami artykułu są dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ, prof. dr hab. Oimahmad Rahmonow (INoZ UŚ), dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ i dr Weronika Dragan. Artykuł...

  Kategorie: Wiadomości
  więcej

  Książka dr Weroniki Dragan

  Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka dr Weroniki Dragan zatytułowana „Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski”. Monografia przedstawia rozwój dawnych miejscowości graniczno-kolejowych w ujęciu interdyscyplinarnym, nawiązując tak do geografii społeczno-ekonomicznej, jak również do badań historycznych i urbanistyki. Książka przedstawia uwarunkowania rozwoju, specyfikę tego typu ośrodków, jak i zagadnienia związane ze...

  Kategorie: Wiadomości
  więcej

  Turystyka nostalgii

  Ukazał się artykuł autorstwa dr Natalii Tomczewskiej-Popowycz i dr Vas Taras w czasopiśmie Journal of Hospitality and Tourism Management. Artykuł jest dostępny do 2.04.2022 w otwartym dostępie pod linkiem https://authors.elsevier.com/a/1eZyV59AUIfLIU Autorzy zauważyli, że istnieje ogromna literatura dotycząca tzw. „turystyki korzeni”, czyli „turystyki nostalgii”, „turystyki diaspory”, „turystyki przodków” i tak dalej. W sumie znaleziono 41 terminów,...

  Kategorie: Wiadomości
  więcej

  Nowy artykuł pracowników Instytutu

  W styczniowym numerze Geospatial Health ukazał się artykuł pt. Reducing bias in risk indices for COVID-19, którego współautorami są pracownicy IGSEiGP dr hab. Sławomir Sitek, dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ oraz dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ. Dotyczy on modelowania czasoprzestrzennego przebiegu epidemii COVID-19 w oparciu o nowe wskaźniki epidemiologiczne, w tym regionalny odsetek...

  Kategorie: Wiadomości
  więcej

  Artykuł w Studies in Higher Education

  Ukazał się artykuł Danuty Piróg i Adama Hibszera pt. Do employers really require experience? An analysis of online job adverts and the implications for HE policy (Czy pracodawcy naprawdę wymagają doświadczenia? Analiza internetowych ogłoszeń o pracę i implikacje dla polityki szkolnictwa wyższego) Jedną z ważnych ról uczelni jest kształcenie absolwentów, którzy sprawnie wejdą na rynek...

  Kategorie: Wiadomości
  więcej

  Konurbacja katowicka – nowa publikacja

  Nakładem Wydawnictwa Routledge – Taylor & Francis Group ukazała się książka poświęcona przemianom społeczno-ekonomicznym miast Europy Środkowej: „Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe”. Jeden z rozdziałów poświęcony jest konurbacji katowickiej, a jego autorem jest dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ. W rozdziale dokonano syntezy przemian społeczno-ekonomicznych regionu po 1990 roku w kontekście...

  Kategorie: Wiadomości
  return to top