Powstało nowe centrum badawcze Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa

Dzięki współpracy Instytutu Nauk Politycznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego powstało Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa. Zespół Centrum tworzą młodzi pracownicy naukowi instytutów. Do zadań Centrum należy m.in. realizacja interdyscyplinarnych projektów badawczych, których celem jest wypracowywanie nowych idei i koncepcji aktywności obywatelskiej. Centrum prowadzi interdyscyplinarną działalność naukową i edukacyjną we współpracy z otoczeniem społecznym Uniwersytetu. W […]

Read More…

return to top