Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O nas

widok rynku w Katowicach, na pierwszym planie grupa osób, przechodniów, w tle budynki miasta, w lewym górnym rogu logo Obserwatorium, w prawym dolnym rogu napis: Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Pobierz folder informacyjny 2022 – wersja polska

View of the Katowice main square, a group of people in the foreground, buildings in the background, int he left up corner: logo of the Observatory of Urban and Metropolitan Processes, in the right down corner: caption Observatory of Urban and Metropolitan Processes

Pobierz folder informacyjny 2022 – wersja angielska

 

Rolą świata nauki, a w szczególności Uniwersytetu, jest służenie społeczeństwu, w tym władzy publicznej, poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy pozwalającej na kreowanie i realizowanie efektywnych polityk publicznych. Uniwersytet Śląski wypełnia tę rolę od początku swego istnienia, starając się aktywnie reagować i antycypować nadchodzące zmiany. Mając poczucie tej misji, Uniwersytet Śląski powołał w ramach swoich struktur OBSERWATORIUM PROCESÓW MIEJSKICH I METROPOLITALNYCH, którego prace przyczyniają się do dynamicznego, a jednocześnie zrównoważonego rozwoju górnośląskiego obszaru metropolitalnego. Trudno bowiem sobie wyobrazić zarządzanie tak złożonym i zróżnicowanym organizmem miejskim, bez dostępu do rzetelnych danych, badań i wiedzy w zakresie procesów występujących w skali ponadmiejskiej i metropolitalnej. Z inicjatywą utworzenia Obserwatorium wystąpił dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ, prowadzący od lat badania nad zagadnieniami metropolitalnymi. W trakcie badań prowadzonych we Francji był on pod dużym wrażeniem agencji urbanistycznych działających przy największych francuskich aglomeracjach. Z tego też powodu pierwsze nieformalne obserwatorium metropolitalne założył on już w 2010 roku, a obecna inicjatywa jest rozwinięciem tego projektu.

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało przy Uniwersytecie Śląskim i jest przez niego koordynowane. Z racji tego, że jest to inicjatywa otwarta, do współpracy zaproszone zostały inne uczelnie i jednostki naukowe. Dotychczas do porozumienia przystąpiło osiem jednostek partnerskich:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej,
 • Główny Instytut Górnictwa,
 • Politechnika Śląska,
 • Akademia WSB,
 • Akademia Humanitas w Sosnowcu.

Jednym z pierwszych działań podjętych przez Obserwatorium było zbadanie potrzeb i luk w wiedzy jednostek samorządowych działających na terenie górnośląskiego obszaru metropolitalnego. Dokonanie inwentaryzacji potrzeb i deficytów wiedzy pozwoliło na zdefiniowanie priorytetowych projektów badawczych, które zespół Obserwatorium powinien przeprowadzić w pierwszej kolejności.

Równocześnie z badaniami mającymi na celu określenie oczekiwań samorządów względem Obserwatorium, przeprowadzono badania dotyczące stanu współpracy jednostek samorządowych działających w ramach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w perspektywie utworzenia Związku Metropolitalnego Województwa Śląskiego.

Cele Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych:

 1.  Gromadzenie informacji i poszerzanie wiedzy w zakresie zachodzących na obszarze konurbacji śląskiej procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów społecznych, kulturowych,  politycznych i gospodarczych;
 2.  Prowadzenie badań związanych z procesami metropolizacyjnymi, szczególnie tych, które wynikają z bezpośredniego zapotrzebowania zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego;
 3.  Popularyzowanie wiedzy w zakresie badanych procesów i zjawisk w społeczeństwie z uwzględnieniem środowiska naukowego oraz miejskich, regionalnych i państwowych struktur  instytucjonalnych;
 4.  Wzbogacanie debaty publicznej w zakresie wyzwań, szans i zagrożeń stających przed śląską konurbacją w perspektywie jej zrównoważonego rozwoju;
 5.  Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi problematyką śląskiej konurbacji;
 6.  Organizowanie spotkań, prelekcji i. in.;
 7.  Prowadzenie działalności wydawniczej;
 8.  Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami, które mogą przyczynić się do realizacji celów Obserwatorium;
 9.  Wspieranie działań innych podmiotów sprzyjających realizacji celów Obserwatorium.

 

 

Infografika OPMiM

return to top