Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Instytut Pedagogiki

Aplikacja Grammarly dla pracowników i doktorantów

25.11.2020 - 08:01 aktualizacja 25.11.2020 - 08:02
Redakcja: tomaszhuk

Uniwersytet Śląski pragnie wspierać społeczność akademicką na wielu płaszczyznach. Mając na względzie komfort Państwa pracy, w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej zakupiona została licencja specjalistycznego oprogramowania Grammarly.

Jest to praktyczne narzędzie służące profesjonalnej korekcie pisowni w języku angielskim, które, dzięki wbudowanym funkcjom, w czasie rzeczywistym wskazuje błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne oraz sugeruje poprawną wersję analizowanego tekstu. Aplikacja jest ponadto wyposażona w funkcję sprawdzania treści pod kątem plagiatu.

O dostęp do konta Grammarly można wnioskować za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, wsparcie adresowane jest do pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych, a także doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przewidziano udostępnienie 500 kont, w tym 400 dla pracowników oraz 100 dla doktorantów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady udostępniania i użytkowania aplikacji Grammarly zostały opublikowane w regulaminie w zakładkach Rozwój oraz Młode talenty na stronie Inicjatywy Doskonałości Badawczej.

img
return to top