Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Ocena zajęć dydaktycznych – badanie ankietowe

25.01.2022 - 14:01 aktualizacja 25.01.2022 - 14:01
Redakcja: tomaszhuk

Do 30 stycznia można wypełnić ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim. Są one dostępne po zalogowaniu do serwisu USOSweb lub w aplikacji mUSOS (na razie tylko dla systemu Android). Indywidualne wyniki zostaną podane do wiadomości prowadzących zajęcia i władz wydziałów po zakończeniu sesji poprawkowej semestru zimowego.

Informacja zwrotna, zawierająca najważniejsze wnioski płynące z ankiet, zostanie przedyskutowana w ramach corocznych spotkań z dyrekcjami poszczególnych kierunków studiów, dotyczących jakości kształcenia. Przepisy prawa nie pozwalają na upublicznianie wyników, dotyczących poszczególnych prowadzących.

Jest bardzo ważne, aby jak najwięcej studentów wypełniło ankiety, gdyż dzięki temu ocena zajęć będzie bardziej obiektywna. Także nauczyciele akademiccy ciekawi są oceny i opinii, gdyż wielu z nich uwzględnia je przy doskonaleniu i dostosowywaniu prowadzonych zajęć dydaktycznych. Oceny te mają realny wpływ na jakość kształcenia na uczelni.

return to top