Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • 中文

Badania dotyczące analizy przyrostów rocznych krzewinek

12.08.2021 - 07:40 aktualizacja 13.10.2021 - 09:48
Redakcja: AJS
Tagi: badania, research
Troje naukowców idzie drogą w kierunku gór. Na ogrodzeniu z lewej strony drogi widoczne chińskie flagi // Three scientists walking towards the mountains. There are Chinese flags visible on the fences on the left
Wyprawa w obszar strefy półsuchej (prowincja Sinciang, Chiny) / Expedition to the semi-arid zone (Xinjiang Province, China)

Trwają prace wstępne nad realizacja projektu dotyczącego analizy przyrostów rocznych krzewinek jako indykatorów zmian środowiskowych w środowisku klimatów suchych i półsuchych prowadzonego wraz z Sinciang Instytut Ekologii i Geografii Chińskiej Akademii Nauk.

Obecnie analizowana jest anatomia drewna krzewinek pobranych podczas wcześniejszych ekspedycji badawczych.

Krajobraz, w tle zbocza dwóch gór
Krzewinki i drzewa porastające stoki gór w strefie półsuchej (prowincja Sinciang, Chiny) / Shrubs and trees growing on the mountain slopes in the semi-arid zone (Xinjiang Province, China)
return to top