Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Wysoko punktowana publikacja o dramie współautorstwa dr hab. Alicji Gałązki, prof. UŚ

04.11.2021 - 09:19 aktualizacja 05.11.2021 - 20:16
Redakcja: tomaszhuk
Polecamy najnowszą publikację Patrice Baldwin oraz Alicji Gałązki  „Process Drama for Second Language Teaching and Learning: a toolkit for developing language and life skills”. Publikacja jest wysoko punktowana na listach MEiN (300 pkt.).

Gratulujemy Autorkom, szczególnie Pani dr hab. Alicji Gałązce, prof. UŚ z naszego Instytutu.

Opis książki:

Transformacja globalna stawia nowe wymagania wobec całego  systemu edukacyjnego, który musi na nowo zdefiniować swoją role w  niezwykle szybko zmieniającym się świecie. Oczekiwania rynku pracy wyznaczają i definiują  nowe kompetencje 21 wieku– umiejętności, w które należy wyposażyć uczniów i studentów wkraczających w zmieniające się środowisko pracy.  Książka opisuje  Process Drama  jako nie tylko niezwykle skuteczna metodę nauczania języków obcych ale również metodę, która doskonale odpowiada na potrzeby współczesnej edukacji rozwijając  umiejętności i kompetencje życiowe(life skills) takie jak komunikacja, współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność zwinność (agility) oraz  odporność i elastyczność psychologiczną. Drama przestawiona jest w kontekście najnowszych badań z zakresu teorii edukacyjnych, psychologicznych i neurologicznych oraz współczesnych koncepcji  nauczania i przyswajania języka obcego.

img
return to top