Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
Institute of Pedagogy
Logo European City of Science 2024

Professor Miloň Potměšil

Position: Professor

Staff group: research-teaching staff

Expertise: pedagogy

ORCID: 0000-0001-5386-1902

 

Academic biography

–  Charles University in Prague – special education, deaf studies

– Boston College, ELP Perkins School F/T Blind – special education

– Charles University in Prague ─ Ph.D. in special education

– Charles University in Prague ─ Ph.D. in psychology/educational psychology

– Palacky University in Olomouc – full professorship

 

Research

– Deaf studies

– Educational psychology

– Education of deaf and hearing impaired children

– Behavioral management and deafness

– Psychology of special support to parents of auditory impaired children

 

Main achievements, distinctions, awards

– Rectors´ awards for the best monographs 2008, 2009

Monographs in last years

– Peters, B., Potměšil, M. The role of school principals in implementing inclusive education in the Czech Republic. First edition. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4798-8.

– LI, Xinrui a Potměšil, M. Early intervention for children with developmental disabilities – a family centred approach. 1. vydání. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-4925-8.

– Xinrui Li, Milon Potmesil. Early intervention for children with developmental disabilities – a family centred approach. 1. vydani. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-4925-8

– Monika Kunhartová, Miloň Potměšil, Petra Potměšilová. Náročné otcovství: byt otcem dítěte s postižením. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelstvi Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3600-9

– Růžičková, V., Potměšil, M. a kol. Speciální pedagog jako profese. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5468-9.

– Potměšil, M. a kol. Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5295-1.

– Hanáková, A., Potměšil, M. a kol. Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5294-4.

– Urbanovská, E., Potměšil, M. a kol. Školní připravenost pohledem speciálního pedagoga. 1. vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. ISBN 978-80-244-5660-7.

Articles in international scientific reviewed journals

– Potmesil M., Potmesilova P., Bełza M. (2016), Hearing Impairment and its Reflection in Psychological Diagnostics, Studia edukacyjne, 42, 415-433, ISSN 1233-6688

–  Potměšil, M., Potměšilová, P. The Opinion of Future Pedagogues to Work with Students with Hearing Impairment in Inclusive Settings. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. 2016, 22 (1), s. 124 – 140, ISSN 2391-9973.

– Potměšil M., Potměšilová P. Temperament v raném dětství a jeho popis pomocí IBQR VSF. Čes-slov Pediat 2017; 72 (4): 240-244. SCOPUS: 2-s2.0-85028022047

– Potměšil, M., Potměšilová, P. Adaptation of The Ibqr Vsf Questionnaire to The Czech Environment. 5th icCSBs 5th Annual International Conference on Cognitive – Social, and Behavioural Sciences EpSBS Volume XX,935-940, 2017, ISSN 2357-1330 (http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.01.02.26)

– Minghui Lu, Lei Hao, Xiaomeng Chen, Potměšil Miloň. (2018) Teacher Efficacy, Work Engagement, and Social Support Among Chinese Special Education School Teachers .Frontiers in Psychology,9, ISSN=1664-1078, DOI=10.3389/fpsyg.2018.00648 if. 2,32

– Chen, X., Liang, L., Lu, M., Potměšil, M., & Zhong, J. (2019). The effects of reading mode and braille reading patterns on braille reading speed and comprehension: A study of students with visual impairments in China. Research In Developmental Disabilities, 91, 103424. SCOPUS: 2s2.0-85067618619

– Li,X. Potmesil,M. (2019). Studium przypadku jako narzędzie wczesnej interwencji. Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 232–236 SCOPUS: 2s2.0-85070858730&

– Potměšilová, P., & Potměšil, M. (2019). The early childhood behavior questionnaire very short form (ECBQ VSF) and its adaptation to the population of the czech republic. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 19(3), 281-287. doi:10.15557/PiPK.2019.0029 WOS: 000493353200002; SCOPUS: 2s2.0-85074531090

– Potměšilová, P., & Potměšil, M. (2019). Cultural differences in creative reactions to an ambiguous stimulus. [Kūrybinių reakcijų į dviprasmes paskatas kultūriniai skirtumai] Creativity Studies, 12(1), 119-130. doi:10.3846/cs.2019.718 SCOPUS: 2-s2.0-85066115270 Accepted 2020:

– Ling, G., Potměšil, M. A survey on school adaptation of pupils with developmental disabilities in mainland China. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

 

Fellowships, study visits

– University of Patras, Greece, 2006 – till now lectures on deaf studies

–  University of Lapland, Finland. 2007 – 2012 lectures on deaf education

– University of applied sciences, Hameenlina. Finland, 2006 – 2010 lectures on deaf education

– University of Granada, Spain, 2006 – 2014 lectures on deaf education

– Autonomy University of Barcelona, Spain, 2007 – till now, lectures on deaf studies

– University of Hong Kong, China, Invited speaker. 7.11.-9.11.2006 Diagnostic of communication behavior. Asian conference on special education.

– Sichuan Normal University Chengdu, PRC, 2010 – till now lectures on special education, psychology

– University of Helsinky, Finland, 2006 – 2010 lectures on deaf education

 

Membership in scientific and editorial boards

– Member of the Scientific Boards of the Institute of Pedagogy, University of Silesia in Katowice

– Member of the Scientific Board of Faculty of Pedagogy, Charles University. Prague

Journal Editorial Board Membership:

– E-pedagogium

– Paidagogos

img
return to top