Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Pedagogiki

Wykaz indywidualnych tematów badawczych

 1. dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ

Badanie predyktorów i przejawów przestępczości oraz instytucjonalnych form oddziaływań resocjalizacyjnych oraz studia nad rodziną

 

 1. dr Irena Burczyk

 

Muzyka w przestrzeni edukacyjnej, kulturowej i społecznej jako obszar oddziaływań pedagogicznych

 

 1. dr Edyta Charzyńska

 

Dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny: zmienność, predyktory i konsekwencje

 

 1. dr Alina Dworak

 

Bezpieczeństwo zdrowotne pokolenia XXI wieku 

 

 1. prof. dr hab. Zenon Gajdzica

 

W zawieszeniu między inkluzją rekonstrukcyjną a dekonstrukcyjną – o sytuacji ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

 

 1. dr Joanna Góźdź

 

Poznawcza gotowość szkolna dziecka 6-letniego – konstrukcja narzędzia diagnostycznego

 

 1. dr hab. Tomasz Huk

 

Smartfon w szkole – (nie)ograniczone korzyści. Badania edukacyjne w perspektywie teorii użytkowania i gratyfikacji

 

 1. dr hab. Andrzej Kasperek, prof. UŚ

 

„Rewolucja uważności” w kulturze i życiu społecznym

 

 1. mgr Kinga Konieczny – Pizoń

 

Szkoła w narracjach dzieci z układu ryzyka

 

 1. dr Danuta Kocurek

 

Szkolnictwo zawodowe i dokształcające w latach 1918-1939 ze szczególnym uwzględnienie Górnego Śląska

 

 1. dr Tomasz Kopczyński

 

Przekrojowa analiza narzędzi do zdalnego nauczania i gromadzenia treści

 

 1. prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

Twórczość, estetyka, sztuka i kultura współczesna w wychowaniu, edukacji integralnej i arteterapii: sztuki wizualne, film, teatr 

 1. dr Wojciech Kruszelnicki

 

Henry A. Giroux: teoria krytyczna dla pedagogiki i edukacji

 

 1. dr Karina Leksy

 

Znaczenie mediów społecznościowych dla samooceny i zachowań związanych z wyglądem ciała młodych dorosłych. Perspektywa społeczno-pedagogiczna

 

 1. dr Łukasz Michalski

 

Przemiany teorii historiografii wychowania

 

 1. dr Edyta Nieduziak

 

Kultura i niepełnosprawność, niepełnosprawność w kulturze

 

 1. dr Monika Noszczyk – Bernasiewicz

Badanie predyktorów i przejawów przestępczości oraz instytucjonalnych form oddziaływań resocjalizacyjnych oraz studia nad rodziną.

 

 1. prof. dr hab. Anna Nowak

 

Wykluczanie społeczne osób z niepełnosprawnościami i zjawiska z nim związane dyskryminacja i stygmatyzacja

 

 1. prof. dr hab. Ewa Ogrodzka – Mazur

Kapitał kulturowy społeczności szkół z polskim językiem nauczania  w Europie i na świecie

 

 1. dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ

 

Uczenie uczenia się

 

 1. dr Sabina Pawlik

 

Doświadczenia biograficzne a kształtowanie się i rekonstrukcja tożsamości kobiet ze spektrum autyzmu zdiagnozowanych w dorosłości

 

 1. dr Kinga Konieczny – Pizoń

 

Szkoła w narracjach dzieci z układu ryzyka

 

 1. dr hab. Violetta Rodek, prof. UŚ

 

Pasja jako najwyższa forma zaangażowania i aktywnego tworzenia własnej biografii – ujęcie pedagogiczne

 

 1. dr hab. Eugenia Smyrnova, prof. UŚ

 

Ewolucja E-learning we współczesnym uniwersytecie w dobie wyzwań i zmieniającym się świecie

 

 1. prof. dr hab. Ewa Syrek

 

Dobrostan  psychospołeczny uczniów – edukacja, wsparcie społeczne, pomoc – wieloaspektowa charakterystyka problemu

 

 1. dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ

 

Reforma w szkole czy reforma szkoły?

 

 1. dr Anida Szafrańska

 

Środowisko rodzinne i szkolne osób ze spektrum autyzmu

 

 1. prof. dr hab. Alina Szczurek – Boruta

 

Młodzież i szkoła – w poszukiwaniu nowego modelu edukacji

 

 1. dr Eugeniusz Szymik

 

Projekt wdrażania innowacyjnej metody dramy w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

 

 1. dr Iwona Tomas

 

Dziecięca i młodzieżowa wizja organizacji przestrzeni szkolnej

 

 1. dr Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

 

Badanie i zmiana postaw wobec jąkania wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

 1. dr hab. Teresa Wilk, prof. UŚ

 

Kultura i sztuka w procesie edukacyjno-wychowawczym młodego pokolenia

 

 1. dr hab. Małgorzata Zalewska – Bujak, prof. UŚ

 

Rzeczywistość zawodowa nauczycieli – z perspektywy indywidualnych nauczycielskich doświadczeń

 

 1. dr Lucie Zormanova

 

Zainteresowanie zawodem nauczyciela

return to top