Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe

T4EU | Nabór na wykładowcę wywodzącego się ze środowiska biznesu

14.06.2022 - 13:44 aktualizacja 20.06.2022 - 12:27
Redakcja: OO
osoba podczas wykładu

NABÓR NA WYKŁADOWCĘ
WYWODZĄCEGO SIĘ
ZE ŚRODOWISKA BIZNESU

ZAPROSZENIE

W ramach projektu Transform4Europe Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy ogłasza nabór na wykładowcę wywodzącego się ze środowiska biznesu.

Wykład realizowany będzie na terenie Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy 7 lipca 2022 roku.

Wykładowca musi wykazać się kompetencjami i solidnym przygotowaniem w zakresie aspektów przedsiębiorczości związanych z jednym z trzech obszarów tematycznych projektu Transform4Europe:

  • transformacja cyfrowa i inteligentne regiony;
  • transformacja środowiskowa i zrównoważony rozwój;
  • transformacja społeczna, budowanie społeczności i włączenie społeczne.

Tematem wykładu będą „Zmiany klimatu i bezpieczeństwo energetyczne”, ze szczególnym uwzględnieniem powyższych obszarów tematycznych.

Wcześniejsze doświadczenie w nauczaniu na uniwersytecie lub udział w wykładach/wystąpieniach podczas konferencji będą dodatkowo premiowane.

Cele wykładu:

  • zachęcenie do dialogu między środowiskiem akademickim a przemysłem;
  • określenie metodologii transferu wiedzy i know-how;
  • aktualizacja i rozwój zawodowy;
  • wzmocnienie więzi między partnerami instytucjonalnymi.

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy przyzna wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładu w wysokości 500 euro oraz pokryje koszty podróży i zakwaterowania w dniu wykładu.

Uniwersytet zapewnia równe szanse, traktowanie i dostęp dla wszystkich kandydatów.

Wykładowca musi być nominowany przez uczelnię partnerską. Dokumentację należy przekazać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2022 roku na adres l.nikolaeva@gea.uni-sofia.bg za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie (w języku angielskim): us.edu.pl/european-university/smart-transformation-lectures-open-dual-lecture-series.

return to top