Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Transform4Europe | Doktorantka UŚ Emilie Szwajnoch wiceprzewodniczącą Student Council

29.04.2021 - 14:25 aktualizacja 13.07.2021 - 14:54
Redakcja: MK
Tagi: doktoranci, PhD students, student council, Transform4Europe

Zdjęcie portretowe Emilie Szwajnoch
fot. Ewelina Orzeł

Lewy cudzysłówMożliwość zasiadania w Executive Board to dla mnie nie tylko ogromny zaszczyt, lecz również miłe zaskoczenie. Rozpoczynając doktorat, nawet nie śniłam o tym, że będzie mi dane rozwijać kompetencje między innymi poprzez uczestnictwo w takich projektach, jak Transform4Europe. Z tej nominacji cieszę się podwójnie. Po pierwsze, jestem wdzięczna, że mam możliwość działania na rzecz środowiska studentów, doktorantów i młodych naukowców, którego jestem częścią. Po drugie, praca w zespole międzynarodowym z pewnością pozwoli rozwinąć mi się jako doktorantce stawiającej pierwsze kroki w świecie akademickim.

Emilie Szwajnoch
wiceprzewodnicząca Student Council
w projekcie Transform4Europe

Jeden z najważniejszych głosów w tworzeniu uniwersytetu europejskiego przyszłości należy do studentów i doktorantów. Aby mieli realny wpływ na decyzje podejmowane w ramach sojuszu Transform4Europe, utworzona została rada studentów – Student Council – wspierająca prace zarządu międzynarodowego projektu.

Wybranych zostało łącznie 14 przedstawicieli studentów i doktorantów z siedmiu partnerskich uczelni, a pierwsze wirtualne spotkanie odbyło się 28 kwietnia 2021 roku.

– Mieliśmy okazję lepiej się poznać. Każdy z nas krótko się przedstawił i opowiedział o sobie i swojej pracy dla studenckiego środowiska własnej uczelni – mówi Emilie Szwajnoch, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Podczas spotkania wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, a także przedstawicieli studentów i doktorantów w ramach Executive Board oraz trzech Steering Committees.

Nasza reprezentantka, Emilie Szwajnoch, została wiceprzewodniczącą Student Council. Funkcję przewodniczącego rady pełnić będzie Lukas Redemann, student z Uniwersytetu Kraju Saary, który jest zaangażowany w realizację projektu Transform4Europe od samego początku.

Uczestnicy spotkania podjęli również decyzję, że to właśnie te dwie osoby będą reprezentować środowisko studentów i doktorantów siedmiu partnerskich uczelni podczas obrad Executive Board.

– Jesteśmy szczęśliwi i dumni! Wybór naszej doktorantki na funkcję wiceprzewodniczącej rady to ogromne wyróżnienie dla Uniwersytetu Śląskiego. Warto dodać, że głosy pani Emilie i pana Lukasa będą równie ważne z głosami pozostałych członków Executive Board, najważniejszego organu w strukturach sojuszu Transform4Europe, w skład którego wchodzą rektorzy wszystkich uczelni – mówi dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ, koordynatorka projektu Transform4Europe z ramienia UŚ.

Przedstawiciele studentów i doktorantów włączą się również w prace trzech Steering Committees, aby wspólnie z prorektorami, pracownikami uczelni oraz ekspertami realizować zadania związane między innymi z mobilnością, wielojęzycznością czy innowacyjnymi metodami i programami nauczania.

– Podczas spotkania dowiedzieliśmy się przede wszystkim, jakie szanse daje projekt Transform4Europe studentom i doktorantom naszych siedmiu uczelni – mówi wiceprzewodnicząca Student Council.

– Po pierwsze, będziemy mieli kontakt z doktorantami i bardziej doświadczonymi pracownikami naukowymi, co pozwoli rozwijać kompetencje badawcze i stanie się inspiracją dla młodych naukowców. Po drugie, Transform4Europe to rozwój w ramach zajęć dydaktycznych – szansa na uczestniczenie w spotkaniach odbywających się w międzynarodowych grupach oraz prowadzonych przez badaczy i dydaktyków ze wszystkich siedmiu uczelni. Po trzecie wreszcie – poznamy nowych ludzi. Będziemy mieli możliwość organizacji i realizacji wspólnych inicjatyw i wydarzeń o randze międzynarodowej. Już teraz wśród doktorantów pojawiają się pomysły na wspólne działania w tym zakresie – przekonuje Emilie Szwajnoch.

Już teraz kilkoro studentów i doktorantów zaangażowało się w działania związane z Transform4Europe. Jednym z nich będzie Transform4Europe Week – wydarzenia, podczas którego będziemy mieli przyjemność gościć w naszym uniwersytecie studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych i administracyjnych ze wszystkich uczelni konsorcjum.

Aktualne informacje o projekcie Transform4Europe dostępne są na stronie  Uniwersytetu Śląskiego: www.us.edu.pl/t4e.

Emilie Szwajnoch – doktorantka Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, wiceprzewodnicząca Student Council w projekcie Transform4Europe, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. Jest absolwentką studiów filologicznych o specjalizacji tłumaczeń chińsko-angielskich w UŚ. Podczas studiów magisterskich otrzymała stypendium rządu chińskiego, które umożliwiło jej naukę języka w Uniwersytecie Dongbei w Shenyangu (Northeastern University).

Jej zainteresowania naukowe obejmują politykę wewnętrzną Chin, w szczególności politykę bezpieczeństwa. Jest kierownikiem projektu badawczego pt. „Krajowa polityka bezpieczeństwa Chin jako instrument sekurytyzacji projektów infrastrukturalnych wdrażanych w Azji Centralnej” (“China’s domestic security policy as an instrument of securitization of infrastructure projects implemented in Central Asia”) w ramach grantu Preludium, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu: 2020/37/N/HS5/02910).

return to top